Joanna Lisek, „Kol isze – głos kobiet w poezji jidysz (od XVI w. do 1939 r.)”

Joanna Nalewajko-Kulikov

Abstrakt