Jan Doktór, „Bracia, obcy czy współobywatele? Debaty chrześcijańskie na temat judaizmu i jego wyznawców w Europie do początków XIX wieku” 

Stefan Gąsiorowski

Abstrakt