Call for Papers

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do numeru tematycznego półrocznika „Studia Judaica” poświęconego Żydom Lublina i Lubelszczyzny

Półrocznik Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Studia Judaica” (aktualna punktacja MEiN: 70) ogłasza nabór artykułów do numeru tematycznego poświęconego Żydom Lublina i Lubelszczyzny. Numer ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje wszelkiego rodzaju studia dotyczące historii, kultury, literatury, sztuki, religii oraz wszelkich innych aspektów związanych z liczącą ponad sześć wieków obecnością Żydów na obszarze Lubelszczyzny.

Na propozycje artykułu (wraz z krótkim abstraktem) oczekujemy do 30 marca 2023 r., a na gotowe, oryginalne i niepublikowane wcześniej teksty w języku polskim lub angielskim do 30 września 2023 r. Propozycje należy przesłać do sekretarza czasopisma (mgr Krzysztof Niweliński, studiajudaica.pl@gmail.com). Druk numeru planowany jest pod koniec 2024 r. Szczegółowe zasady edytorskie znajdują się na stronie internetowej czasopisma w zakładce: Instrukcje dla autorów, https://www.ejournals.eu/SJ/menu/532/.