Zespół redakcyjny

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – redaktor naczelny (ORCID  https://orcid.org/0000-0002-5984-5337)
 
Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – zastępca redaktora naczelnego
 
Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński, Polska) – sekretarz
 
Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
 
Małgorzata Stolarska-Fronia (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Niemcy)
 
Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
 
Marzena Zawanowska (Uniwersytet Warszawski, Polska) 
 
 
Współpraca redakcyjna 
 
Monika Adamczyk-Garbowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska)