Zespół redakcyjny

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński) - redaktor naczelny (ORCID   https://orcid.org/0000-0002-5984-5337)

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński) – zastępca redaktora naczelnego

Adam Kopciowski (UMCS)

Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński) - sekretarz

Małgorzata Stolarska-Fronia (Berlin)

Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski)

Marzena Zawanowska (Uniwersytet Warszawski) 

Współpraca redakcyjna Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS)