Zespół redakcyjny

Stefan Gąsiorowski (Uniwersytet Jagielloński) - redaktor naczelny

Magdalena Ruta (Uniwersytet Jagielloński) – zastępca redaktora naczelnego

Krzysztof Niweliński (Uniwersytet Jagielloński) - sekretarz

Małgorzata Stolarska-Fronia (Berlin)

Agnieszka Jagodzińska (Uniwersytet Wrocławski)

Marzena Zawanowska (Uniwersytet Warszawski) 

Kamil Kijek (Uniwersytet Wrocławski).

 

Współpraca redakcyjna Monika Adamczyk-Garbowska (UMCS).