Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

    Scopus

    ERIH Plus

    EBSCOAcademic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Jewish Studies Source

    CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

    Proquest Central - Academic Search Premier 

    ICI World of Journals ICV 2022: 100.79

Katalogi, wyszukiwarki naukowe:

:

     Arianta

     Google Scholar

     Linguistic Bibliography

     MIAR

     Most Wiedzy

     SciLit

   Sherpa/Romeo

The National Library of Israel    RAMBI (Index of Articles on Jewish Studies)

    SJR (Scimago Journal & Country Rank)

SCImago Journal & Country Rank