Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

    Scopus

    ERIH Plus

    EBSCO: Academic Search Premier, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), Jewish Studies Source

    CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

    Proquest Central

 

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

     Arianta

    Google Scholar

    Linguistic Bibliography

    MIAR

    Most Wiedzy

The National Library of Israel    RAMBI (Index of Articles on Jewish Studies)

    SJR (Scimago Journal & Country Rank)

SCImago Journal & Country Rank