Indeksacja w bazach danych

Czasopismo  jest indeksowane w następujących bazach danych:

ERIH Plus

EBSCO

CEEOL - Central and Eastern European Online Library

CEJSH

Google Scholar

RAMBI

Scopus

WorldCat