Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2021

OBRAZ I DZIEDZICTWO ŻYDÓW W KAMIENIU, LITERATURZE I PRASIE W LATACH 1851–1939

Sortuj według

Od cmentarza żydowskiego po Wawel. Działalność Hochstimów – rodziny żydowskich kamieniarzy z Krakowa

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 1-61
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.001.16295

Otwieranie żydowskich domów modlitwy – rozstrzygnięcia prawno-administracyjne i pragmatyka urzędnicza w guberni piotrkowskiej (koniec XIX – początek XX wieku)

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 63–83
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.002.16296

Ethno-Symbolism in Aron Lyuboshitsky’s Hebrew Literary Works for Jewish Youth

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 85-106
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.003.16297

„Erszte Judisze Szach-Cajtung” i „Erszte Judisze Sport-Cajtung” – pierwsze jidyszowe czasopisma sportowe wydawane w Łodzi i ich zawartość

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 107-132
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.004.16298

„Od powietrza, głodu i pomnika Kuny zachowaj nas Panie”. Antysemicki spór o pomnik Adama Mickiewicza dla Wilna

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 133-160
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.005.16299

Problematyka żydowska na łamach „Słowa Pomorskiego” w latach 1938–1939

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 161-196
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.006.16300

Recenzje

Eliza Matusiak, Joanna Bachura-Wojtasik, Brzmienie Holocaustu. O reprezentacjach Zagłady w sztuce radiowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, ss. 156.

Studia Judaica, 2022, Nr 1 (49), s. 197-201
Data publikacji online: wrzesień 2022
DOI 10.4467/24500100STJ.22.007.16301