Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MNISW: 20
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2019

ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH POLSKICH

Sortuj według

Koncepcja praw noachickich w Sefer ha-chinuch

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 195-211
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.009.12392

„Wielką jest semicka moc”. Poetyckie strofy w „Roli” Jana Jeleńskiego

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 213-233
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.010.12393

Reforma żydowskiej muzyki liturgicznej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 235-265
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.011.12394

Człowiek w objęciach systemu. O Podróży do krainy zeków Julija Margolina

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 267-284
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.012.12395

Przyczynek do pozagładowego lurianizmu. Droga żelazna Aharona Appelfelda

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 285-304
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.013.12396

Marzec a Zagłada – płaszczyzny spotkania

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 305-328
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.014.12397

Artykuły recenzyjne

Żydzi sefardyjscy jako „współtwórcy atlantyckiego świata”

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 329-336
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.015.12398

Istotność marginesu, czyli wyparte wątki w historiografii Żydów i studiów żydowskich w Polsce. Uwagi wokół polskiego wydania książki Mordechaja Canina Przez ruiny i zgliszcza

Studia Judaica, 2019, Nr 2 (44), s. 337-353
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/24500100STJ.19.016.12399

Recenzje