Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 2019: 20 | 2021: 40
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46)

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2020

A JEWISH PALIMPSEST (DEMOGRAPHY, SOCIETY, MEMORY): FROM EAST-CENTRAL EUROPE TO ISRAEL IN THE NINETEENTH AND TWENTY-FIRST CENTURIES

Sortuj według

The Victory Day Celebrations in Israel in the Light of Articles in Russian-Language Israeli Web Portals

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 357–373
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.016.13659

The Quality of Vital Registration of the Jews in East-Central Europe in the Nineteenth Century

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 235–280
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.013.13656

Pensjonariusze żydowskich domów dla osób starszych na ziemiach polskich (do 1939 r.)

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 281–307
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.014.13657

Nowy cmentarz żydowski w Lublinie jako palimpsest pamięci

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 309–356
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.015.13658

Źródła

Żydowskie egodokumenty w serii „Żydzi. Polska. Autobiografia”

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 376–379
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.017.13660

Rachela Fajgenberg

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 380–389
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.018.13661

Kilka słów na marginesie Dziennika z getta Miriam Korber-Bercovici

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 405–424
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.020.13663

Kadia Mołodowska

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 390–404
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.019.13662

Artykuły recenzyjne

Badania nad konwersją: nowe trendy, metody, wyzwania

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 425–436
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.021.13664

Recenzje

Halina Hila Marcinkowska, Wieczni tułacze. Powojenna emigracja polskich Żydów, Prószyński i S-ka, Warszawa 2019, ss. 424.

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 452–455
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.025.13668

Żydowski naturalista potrzebny od zaraz! Steven Nadler, Think Least of Death: Spinoza on How to Live and How to Die, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2020, ss. 234.

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 437–441
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.022.13665

Magda Sara Szwabowicz, Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019, ss. 422.

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 446–451
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.024.13667

Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła, oprac. Adam Kaźmierczyk i Przemysław Zarubin, Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, ss. 679.

Studia Judaica, 2020, Nr 2 (46), s. 442–445
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/24500100STJ.20.023.13666