Studia Judaica

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński

Studia Judaica", jako pismo związane z PTSŻ, otwarte jest dla autorów publikacji w ramach szeroko pojętej problematyki studiów żydowskich i judaistycznych, a więc – między innymi – z zakresu historii, literatur żydowskich, językoznawstwa, archeologii, kultury i religioznawstwa. Naszym zamierzeniem jest przedstawianie najlepszych i zarazem reprezentatywnych wyników badań wszystkich tych obszarów studiów żydowskich, które są w Polsce współcześnie uprawiane. Nasza definicja „polskiej judaistyki” obejmuje również prace tworzone poza Polską, ale traktujące o szeroko pojętej historii i kulturze Żydów polskich, zamieszczamy więc teksty zagranicznych judaistów, o ile poruszają one zagadnienia wchodzące w zakres tej szerokiej definicji. Sądzimy, że historia naszego czasopisma oraz fakt, iż wydawane jest ono przez PTSŻ, organizację statutowo zobowiązaną do reprezentowania środowiska polskiej judaistyki, upoważnia nas do występowania w roli jego głównego forum.

ISSN 1506-9729
e-ISSN 2450-0100
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich

Studia Judaica, Nr 1 (51), Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

Redaktor naczelny: Stefan Gąsiorowski
Zastępca redaktora naczelnego: Magdalena Ruta
Sekretarz redakcji: Krzysztof Niweliński
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Wstęp

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Spisy książek z akt notarialnych jako źródło do badań życia religijnego Żydów chełmskich pierwszej ćwierci XIX wieku (edycja dwóch przykładów)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Chrześcijańskie ramy, żydowskie treści? Żydowskie kazania szkolne w Galicji

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Cromwell in the Shtetl: Translations of Non-Jewish Literature in Early Hebrew Periodicals for Children

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

: „I rozpięła na szpilce jak motyla...”. Żydówki-rewolucjonistki w polskiej prozie antysemickiej w pierwszej połowie XX wieku

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Teatr Kamińskiego w Warszawie – panorama pierwszych lat (1911–1914)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Ochrona zwierząt i antysemityzm w niemieckim czasopiśmiennictwie specjalistycznym w latach 1919–1939

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Z wizytą w Erec Israel. Korespondencje czterech dziennikarzy z Polski z podróży do Palestyny wiosną 1925 roku

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Wizerunek Żydów w dowcipach rysunkowych na łamach „Muchy” (1935–1939)

Studia Judaica, Nr 1 (51),
Data publikacji online: czerwiec 2023

Josefa Rosensohna „Tractatus de Kabała”, czyli najstarszy oświeceniowy    traktat o chasydyzmie              

Studia Judaica, Nr 1 (51),

Recenzje