Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Spectrum of Sense Remoteness in Polysemy: Bridging Computational and Theoretical Lexicography with Psycholinguistics (Part 2)

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 2, s. 55-73
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.003.16380

Polish Etymology: Past, Present, Future

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 2, s. 75-92
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.004.16381