Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: 2020

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kimian States: The Case of Stative Passive Participles Corresponding to Roz- Object Experiencer Verbs in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 177–197
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.008.13161

Sign Order in Slovenian Sign Language Transitive and Ditransitive Sentences

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 199–220
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.009.13162

On Scalarity in the Verbal Domain. The Case of Polish Psych Verbs. Part 1: Polish Perfective Psych Verbs and Their Prefixes

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 221–247
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.010.13163