Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tom 17 (2022) czasopisma został sfinansowany ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja 1)) oraz ze środków Wydziału Filologicznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MEiN: 70
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: czerwiec 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

From Object-Level Meaning to Metatextual Meaning. The Case of Polish Particles

Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 2, s. 55–67
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/23005920SPL.23.003.18044

Morphopragmatic View on the Ironic Use of Diminutives in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 2, s. 69-84
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/23005920SPL.23.004.18045