Studies in Polish Linguistics,Issue 1

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2012

Praca naukowa współfinansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Narodowy Program Rozwoju Humanistyki" w latach 2011-14

Słowa kluczowe: morpho-syntax, Polish, reflexives, decausatives, unaccusatives, corpus studies , morfo-syntaksa, język polski, czasowniki zwrotne, dekauzatywa, czasowniki nieakuzatywne, badania korpusowe, verbal aspect, imperfective, semantics, pragmatics, MIC theory , aspekt czasownika, imperfectum, semantyka, pragmatyka, teoria MIC , Focus, topic, adjunct, Concatenate, Merge, Focus Fronting, Intonation Phrase, phase , Fokus, topik, okolicznik, operacja “Połącz”, operacja “Scal”, przesunięcie dla fokusu, fraza intonacyjna, faza , tense, case, φ-features, agreement, clausal arguments , czas, przypadek, kategorie gramatyczne (liczba, osoba, rodzaj), związek zgody, argument zdaniowy, semelfactivity, the semelfactive suffix –ną-, za- and s-/z- perfectives expressing single acts, cluster model of aspect, implicational hierarchy of the model, -nu- /s- allomorphy in Russian , semelfaktywność, przyrostki semelfaktywne -ną-, za- i przedrostki s-/z- wyrażające pojedyncze wystąpienia, model zgrupowań aspektowych, implikacyjna hierarchia modelu, alomorfizm -nu-/s- w j. rosyjskim., morpho-phonology, palatalization, Government Phonology, consonant replacements, Distributed Morphology , morfofonologia, palatalizacje, fonologia rządu, morfologia dystrybuowana , translational texts, non-translational texts, literary Polish, translation universals, corpus-driven analysis, computational stylistics , teksty tłumaczone, teksty nietłumaczone, polski język literacki, uniwersalia tłumaczeniowe, językoznawstwo korpusowe, stylistyka komputerowa

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Revisiting the correspondence between the Polish Imperfective Aspect and the French Imparfait in the Distributed Grammar (DG) framework

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 5-36
Data publikacji online: 15 października 2012

On VP- focus projection and the integration of adjuncts. Evidence from Polish

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 37-61
Data publikacji online: 15 października 2012

Case, tense and finite clausal arguments in Polish

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 63-81
Data publikacji online: 15 października 2012

Decausatives in Polish: A non-reflexive analysis

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 83-105
Data publikacji online: 15 października 2012

Reflections on semelfactivity in Polish

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 107-128
Data publikacji online: 15 października 2012

Modelling morpho-phonology: consonant replacements in Polish

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 129-164
Data publikacji online: 15 października 2012

On translation universals in selected contemporary Polish literary translations

Studies in Polish Linguistics, Issue 1, s. 165-183
Data publikacji online: 15 października 2012