Vilamovicean – A Germanic-Slavic Mixed Language?

Alexander Andrason

Abstrakt

The present article analyzes the Vilamovicean language within the framework of language contact. The author studies various sociolinguistic, lexical and grammatical features and properties, which are typical of mixed languages, and which can be found in Vilamovicean. The evidence suggests that Vilamovicean can be defined as a mixed German(ic)-Polish language, relatively advanced on the cline(s) of mixing. Although Vilamovicean originated as an exemplary member of the German(ic) family – and although the bulk of its components are still German(ic) – due to prolonged and intense contact with Polish, the ethnolect became similar to this Slavic language.

Abstrakt

Artykuł jest analizą statusu języka wilamowskiego z punktu widzenia kontaktu językowego. Sociolingwistyczne tło tego etnolektu, jego leksykon oraz gramatyka pozwalają na sklasyfikowanie wilamowszczyzny jako germańsko-słowiańskiego języka mieszanego, stosunkowo zaawansowanego na skali języków mieszanych. Chociaż wilamowski wywodzi się z rodziny germańskiej i większa część jego cech jest nadal typowo germańska, zbliżył się on znacznie do języków słowiańskich pod wpływem długiego i intensywnego kontaktu z językiem polskim

Słowa kluczowe: Germanic languages, minority languages, Vilamovicean, language contact, mixed languages , językoznawstwo germańskie, języki mniejszościowe, wilamowski, kontakt językowy, języki mieszane
References

Andrason Alexander (2010). Expressions of futurity in the Vilamovicean language. Stellenbosch Papers in Linguistics PLUS 40, 1–11.

Andrason Alexander (2014a). The Polish component in the Vilamovicean language. GLOSSOS 12, 1–38.

Andrason Alexander (2014b). Morphological case systems of the Vilamovicean noun – from the 20th to the 21st century. Studies in Polish Linguistics 9, 1–19.

Andrason Alexander (forthcoming (a)). Slavic-Germanic hybridization in the Vilamovicean language. In Words and Dictionaries. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski, Elżbieta Mańczak Wohlfeld (ed.), 1–12.

Andrason Alexander (forthcoming (b)). Where Germanic and Slavic meet – a note on new Polish-based tenses in the Vilamovicean language. Germanoslavica.

Andrason Alexander, Król Tymoteusz (2014). A fuzzy model of the Vilamovicean language. Sorbian Revue 48, 265–292.

Bakker Peter (1997). A Language of Our Own: The Genesis of Michif, the Mixed Cree-French Language of the Canadian Métis. New York: Oxford University Press.

Bakker Peter (2003). Mixed languages as autonomous systems. In The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances, Yaron Matras, Peter Bakker (eds.), 97–150. Berlin: Mouton de Gruyter.

Bakker Peter, Matras Yaron (eds.) (2013). Contact Languages. Boston: De Gruyter Mouton.

Besch Werner, Knoop Ulrich, Putschke Wolfgang, Wiegand Herbert (eds.) (1983). Dialektologie, vol. 2. Berlin: Mouton De Gruyter.

Kaindl Raimun (1911). Geschichte der Deutschen in der Karpathenländern. Vol. 1−3. Gotha: Perthes.

Kuhn Walter (1981). Geschichte der deutschen Sprachinsel Bielitz. Würzburg: Holzner.

Kleczkowski Adam (1920). Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Fonetyka i fleksja. Kraków: Polska Akademia Umiejętności.

Kleczkowski Adam (1921). Dialekt Wilamowic w zachodniej Galicji. Składnia i szyk wyrazów. Poznań: Polska Akademia Umiejętności.

Król Tymoteusz (2011). S’ława fum Wilhelm. Wilamowice: Dimograf.

Lasatowicz Maria (1992). Die deutsche Mundart von Wilamowice zwischen 1920 und 1987Opole: Wyższa Szkoła Pedagogiczna.

Latosiński Józef (1990) [1909]. Monografia miasteczka WilamowicNa podstawie źródeł autentycznych. Kraków: Drukarnia Literacka pod zarządem L.K. Górskiego.

Lewis Paul (ed.) 2009. EthnologueLanguages of the WorldDallas: SIL International.

Młynek Ludwik (1907). Narzecze wilamowickie. Tarnów: J. Pisz.

Matras Yaron (2000). Mixed languages: A functional-communicative approach. Bilingualism: Language and Cognition 3(2), 79–99.

Matras Yaron (2003). Mixed languages: Re-examining the structural prototype. In The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances, Yaron Matras, Peter Bakker (eds.), 151–176. Berlin: Mouton de Gruyter.

Matras Yaron, Gardner Hazel, Jones Charlotte, Schulmann Veronica (2007). Angloromani: A different kind of language? Anthropological Linguistics 49(2), 
142–184.

McConvell Patrick, Meakins Felicity (2005). Gurindji Kriol: A mixed language emerges from code-switching. Australian Journal of Linguistics 25(1), 9–30.

Meakins Felicity (2011). Case Marking in Contact: The Development and Function of Case Marking in Gurindji Kriol. Amsterdam: Benjamins.

Meakins Felicity (2013). Mixed languages. In Contact Languages, Peter Bakker, Yaron Matras (eds.), 159–228. Boston: De Gruyter Mouton.

Mojmir Hermann (1930–1936). Wörterbuch der deutschen Mundart von WilamowiceKraków: Polska Akademia Umiejętności.

Morciniec Norbert (1984). Die flämische Ostkolonisation und der Dialekt von Wilamowice in Südpolen. Slavica Gandensia 11, 7–18.

Morciniec Norbert (1995). Zur Stellung des deutschen Dialekts von Wilmesau/Wilamowice in Südpolen. In Anfänge und Entwicklung der deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien, Gundolf Keil, Josef Joachim Menzel (eds.), 71–81. Sigmaringen: Jan Thorbecke.

Mous Maarten (2003). The linguistic properties of lexical manipulation and its relevance or Ma’á. In The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances, Yaron Matras, Peter Bakker (eds.), 209–236. Berlin: Mouton de Gruyter.

Muysken Pieter (2000) Bilingual Speech. A Typology of Code-mixing. Cambridge: Cambridge University Press.

Ritchie Carlo (2012). Some considerations on the origins of Wymysorys. Sydney: University of Sydney, BA dissertation.

Ryckeboer Hugo (1984). Die “Flamen” von Wilamowice. Versuch zur Deutung einer Bäuerlichen Uberlieferung. Slavica Gandensia 11: 19–34.

Thomason Sarah Grey (2001). Language Contact: An Introduction. Edinburgh: Edinburg University Press.

Thomason Sarah Grey (2003). Social factors and linguistic processes in the emergence of stable mixed languages. In The Mixed Language Debate: Theoretical and Empirical Advances, Yaron Matras, Peter Bakker (eds.), 21–40. Berlin: Mouton de Gruyter.

Thomason Sarah Grey, Kaufman Terrence (1988). Language Contact, Creolization, and Genetic Linguistics. Berkeley: University of California Press.

Wicherkiewicz Tomasz (2003). The Making of a Language (Trends in Linguistics, Documentation 19). Berlin: Mouton de Gruyter.

Weinreich Uriel (1958). Yiddish and Colonial German in Eastern Europe: the Differential Impact of Slavic. In American Contributions to the Fourth International Congress of Slavicists, Moscow, September, 1958. = Slavistische Drukken en Herdrukken 21: 369–421. The Hague: Mouton.