The Role of Semantic Transparency in the Processing of Compound Words in Polish: Evidence from a Masked Priming Experiment

Krzysztof Hwaszcz,

Dorota Klimek-Jankowska

Abstrakt

The main goal of the reported study is to test the cross-linguistic validity of the existing psycholinguistic models of morphological processing by contributing the results of a masked priming lexical decision experiment on the processing of Polish semantically transparent and opaque compounds. All these models are concerned with the question of whether morphologically complex words are decomposed during online processing or whether they are stored as chunks in the mental lexicon. We contribute new data from Polish showing that reaction times to target words semantically related to the heads of transparent compounds were significantly faster than to target words semantically related to the heads of opaque compounds in Polish. This may be interpreted as evidence in favour of the view that semantically transparent compound words are decomposed and we access the lemmas of their constituent elements whereas semantically opaque compounds are not decomposed and there is no access to their constituent lemmas.

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest weryfikacja istniejących modeli psycholingwistycznych opisujących przetwarzanie wyrazów morfologicznie złożonych w mentalnym leksykonie. Wszystkie te modele koncentrują się na pytaniu, czy wyrazy morfologicznie złożone są dekomponowane na bieżąco podczas przetwarzania języka, czy są one przechowywane jako nierozłączna całość. Aby odpowiedzieć na to pytanie, zaplanowaliśmy eksperyment z wykorzystaniem torowania semantycznego i decyzji leksykalnej, dla dwóch typów polskich wyrazów złożonych: (i) transparentnych znaczeniowo (przewidywalnych, np. bajkopisarz) i (ii) nietransparentnych znaczeniowo (nieprzewidywalnych, np. żółtodziób), gdzie jednostkami prymującymi były wyrazy semantycznie związane z ośrodkami tych wyrazów złożonych (np. autor i buzia). Otrzymane wyniki zostały skonfrontowane z podobnymi badaniami, które skupiały się na przetwarzaniu wyrazów złożonych w innych językach. Niniejsze badanie dostarcza nowych danych z języka polskiego i demonstruje, że transparentne wyrazy złożone wywoływały istotnie krótsze czasy reakcji, niż nietransparentne wyrazy złożone. Wyniki te można zinterpretować jako dowód na to, że transparentne wyrazy złożone są dekomponowane i możliwy jest dostęp do lemm ich części składowych, a nietransparentne wyrazy złożone nie są dekomponowane, a lemmy ich komponentów są niedostępne. 

Słowa kluczowe: morphology, language processing, Polish compound words, complex words, semantic transparency, lexical decision, masked priming , morfologia, przetwarzanie języka, wyrazy złożone, język polski, transparentność semantyczna, językoznawstwo eksperymentalne
References

Amenta Simona, Crepaldi Davide (2012). Morphological processing as we know it: An analytical review of morphological effects in visual word identification. Frontiers in Psychology 3, 232.

Andrews Sally (1986). Morphological influences on lexical access: Lexical or nonlexical effects? Journal of Memory and Language 25, 726–740.

Baayen Herald R., Krott Andrea, Dressler Wolfgang U., Jarema Gonia, Libben Gary (2002). Interfixes as boundary markers in compounds. Paper presented at the Third International Conference on the Mental Lexicon, Banff, Alberta, Canada, October.

Berman Ruth A., Clark Eve (1989). Learning to use compounds for contrast: Data from Hebrew. First Language 9, 247–270.

Bodner Glen E., Masson Michael (2003). A retrospective view of masked priming: Toward a unified account of masked and long-term repetition priming. In Masked Priming: The State of the Art. Sachiko Kinoshita, Stephen J. Lupker (eds.), 57–94. New York: Psychology Press.

Bradley David (1980). Lexical representation of derivational relation. In Juncture. Mark Aronoff, Mary L. Kean (eds.), 37–55. Cambridge, MA: MIT Press.

Bronk Maria, Zwitserlood Pienie, Bölte Jens (2013). Manipulations of word frequency reveal differences in the processing of morphologically complex and simple words in German. Frontiers in Psychology 4, 546.

Butterworth Brian (1983). Lexical representation. In Language Production, II: Development, Writing, and Other Language Processes. Brian Butterworth (ed.), 257–294. London: Academic.

Caramazza Alfonso, Laudanna Alessandro, Romani Cristina (1988). Lexical access and inflectional morphology. Cognition 28, 297–332.

Collins Allan M., Loftus Elizabeth F. (1975). A spreading activation theory of semantic priming. Psychological Review 82, 407–428.

Dalalakis Jenny E. (1999). Morphological representation in specific language impairment: Evidence from Greek. Folia Phoniatrica et Logopaedica 51, 20–35.

De Jong Nivja H., Feldman Laurie B., Schreuder Robert, Pastizzo Matthew, Baayen Herald R. (2002). The processing and representation of Dutch and English compounds: Peripheral morphological and central orthographic effects. Brain and Language 81, 555–567.

Delazer Margarete, Semenza Carlo (1998). The processing of compound words. Brain and Language 61, 54–62.

Devlin Joseph T., Jamison Helen L., Matthews Paul M., Gonnerman Laura (2004). Morphology and the internal structure of words. Proceedings of the National Academy of Sciences 101, 14984–88.

El-Bialy Rowan, Gagné Christina L., Spalding Thomas L. (2013). Processing of English compounds is sensitive to the constituents’ semantic transparency. The Mental Lexicon 8(1), 75–95.

Embick David, Noyer Rolf (2007). Distributed Morphology and the Syntax-Morphology Interface. In The Oxford Handbook of Linguistic Interfaces. G. Ramchand and C. Reis (eds.), 289–324. Oxford: Oxford University Press.

Fiorentino Robert, Fund-Reznicek Ella (2009). Masked morphological priming of compound constituents. The Mental Lexicon 4(2), 159–193.

Fiorentino Robert, Poeppel David (2007). Compound words and structure in the lexicon. Language Cognitive Processses 22, 953–1000.

Frisson Steven, Niswander-Klement Elizabeth, Pollatsek Alexander (2008). The role of semantic transparency in the processing of English compound words. British Journal of Psychology 99, 87–107.

Gagné Christina L., Spalding Thomas L. (2009). Constituent integration during the processing of compound words: does it involve the use of relational structures? Journal of Memory and Language. 60, 20–35.

Giraudo HélèneGrainger Jonathan (2001). Priming complex words: Evidence for supralexical representation of morphology. Psychonomic Buletin Review 8, 127–131.

Gleitman Lila R., Gleitman Henry (1970). Phrase and Paraphrase: Some Innovative Uses of Language. New York: Norton.

Gomez Pablo, Perea Manolo, Ratcliff Roger (2013). A diffusion model account of masked vs. unmasked priming: Are they qualitatively different? Journal of Experimental PsychologyHuman Perception and Performance 39, 1731–1740.

Grainger Jonathan (2008). Cracking the orthographic code: An introduction. Language and Cognitive Processes 23, 1–35.

Hwaszcz Krzysztof (2016). The Production and Perception of Stress Patterns in Ambiguous Compound Nouns in English. Wrocław: Quaestio.

Jackendoff Ray (2012). Compounding in the parallel architecture and conceptual semantics. In The Oxford Handbook of Compounding. Rochelle Lieber, Pavol Štekauer (eds.), 106–128. Oxford: Oxford University Press.

Jarema Gonia, Busson Céline, Nikolova Rossitza, Tsapkini Kyrana, Libben Gary (1999). Processing compounds: A cross-linguistic study. Brain and Language 68, 362–369.

Ji Hongbo, Gagné Christina L., Spalding Thomas L. (2011). Benefits and costs of lexical decomposition and semantic integration during the processing of transparent and opaque English compounds. Journal of Memory and Language 65, 406-430.

Juhasz Barbara J., Berkowitz Rachel N. (2011). Effects of morphological families on English compound word recognition: A multitask investigation. Language Cognitive Processes 26, 653–682.

Kehayia Eva, Jarema Gonia, Tsapkini Kyrana, Perlak Danuta, Ralli Angela, Kadzielawa Danuta (1999). The role of morphological structure in the processing of compounds: The interface between linguistics and psycholinguistics. Brain and Language 68, 370–377.

Kinoshita Sachiko, Lupker Stephen (2003). Masked Priming: The State of the Art. New York, NY: Psychology Press.

Kudo Takayuki (1992). Word formation in aphasia: Evidence from Japanese Kanji words. Journal of Neurolinguistics 7, 197–216.

Kuperman Victor, Bertram Raymond, Baayen Herland R. (2010). Processing trade-offs in the reading of Dutch derived words. Journal Memory and Language 62, 83–97.

Lehtonen Minna, Cunillera Toni, Rodríguez-Fornells Antoni, Hultén Annika, Tuomainen Jyrki, Laine Matti (2007). Recognition of morphologically complex words in Finnish: Evidence from event-related potentials. Brain Response 1148, 123137.

Leinonen Alina, Grönholm-Nyman Petra, Järvenpää Miika, Söderholm Carina, Lappi Otto, Laine Matti, Krause Christina M. (2009). Neurocognitive processing of auditorily and visually presented inflected words and pseudowords: Evidence from a morphologically rich language. Brain Reponse 1275, 54–66.

Levelt Willem J. M., Roelofs Ardi, Meyer Antje S. (1999). A theory of lexical access in speech production. Behavioral and Brain Sciences 22, 1–38.

Libben Gary (1998). Semantic transparency and processing of compounds: Consequences for representation, processing and impairment. Brain and Language 61, 30–44.

Libben Gary (2006). Why study compound processing? An overview of the issues. In The Representation and Processing of Compound Words. Gary Libben, Gonia Jarema (eds.), 1–22. Oxford: Oxford University Press.

Libben Gary, Jarema Gonia (2002). Mental lexicon research in the New Millennium. Brain and Language 81, 2–11.

Lieber Rochelle, Štekauer Pavol (2012). Introduction: Status and definition of compounding. In The Oxford Handbook of Compounding. Rochelle Lieber, Pavol Štekauer (eds.), 3–18. Oxford: Oxford University Press.

Longtin Catherine-Marie, Meunier Fanny (2005). Morphological decomposition in early visual word processing. Journal Memory and Language 53, 26–41.

Lück Monika, Hahne Anja, Clahsen Harald (2006). Brain potentials to morphologically complex words during listening. Brain Research 1077, 144–52.

Manelis Leon, Tharp David (1977). The processing of affixed words. Memory and Cognition 5, 690–695.

Marelli Marco, Crepaldi Davide, Luzzatti Claudio (2009). Head position and the mental representation of nominal compounds. The Mental Lexicon 4(3),
430–454.

Marelli Marco, Luzzatti Claudio (2012). Frequency effects in the processing of Italian nominal compounds: Modulation of headedness and semantic transparency. Journal of Memory and Language 66(4), 644–664.

Marslen-Wilson William D., Hare Mary, Older Lianne (1993) Inflectional morphology and phonological regularity in the English mental lexicon. Proceedings of the 15th Annual Conference of the Cognitive Science Society; Hillsdale, NJ: Erlbaum; 693–698.

Marslen-Wilson William D., Tyler Lorraine K. (1997). Dissociating types of mental computation. Nature 387, 592–4.

Marslen-Wilson William D. (2007). Morphological processes in language comprehension. In The Oxford Handbook of Psycholinguistics. M. Gareth Gaskell (ed.), 175–192. Oxford: Oxford University Press.

Marslen-Wilson William D., Tyler Lorraine K. (1998). Rules, representations and the English past tense. Trends in Cognitive Science 2, 428–35.

Mäkisalo Jukka, Niemi Jussi, Laine Matti (1999). Finnish compound structure: Experiments with a morphologically impaired patient. Brain and Language 68, 249–53.

Mondini Sara, Luzzatti Claudio, Zonca Giusy, Pistarini Caterina, Semenza Carlo (2004). The mental representation of verb-noun compounds in Italian: Evidence from a multiple single-case study in aphasia. Brain and Language 90, 470–477.

Münte Thomas F., Say Tessa, Clahsen Herald, Schiltz Kolja, Kutas Marta (1999). Decomposition of morphologically complex words in English: Evidence from event-related brain potentials. Cognitive Brain Research 7, 241–53.

Newman Aaron J., Ullman Michael T., Pancheva Roumyana, Waligura Diane L., Neville Helen J. (2007). ERP study of regular and irregular English past tense inflection. NeuroImage 34, 435–445.

Nicoladis Elena. (2002). What’s the difference between ‘‘toilet paper’’ and ‘‘paper toilet’’? French–English bilingual children’s crosslinguistic transfer in compound nouns, Journal of Child Language 29, 843–63.

Noordman Leo G. M., Vonk Wietske (2015). Inferences in Discourse, Psychology of. In International Encyclopedia of the Social Behavioral Sciences. J.D. Wright (ed.), (2nd ed.), vol. 12, 37–44. Amsterdam: Elsevier. 

Orfanidou Eleni, Davis Matt H., Ford Mike, Marslen-Wilson William D. (2010). Perceptual and response components in repetition priming of spoken words and pseudo words. Quarterly Journal of Experimental Psychology 64(1), 96–121.

Pęzik Piotr (2012). Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP. In Narodowy Korpus Języka Polskiego, 253–27). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pollatsek Alexander, Hyönä Jukka (2005). The role of semantic transparency in the processing of Finnish compound words. Language Cognitive Processes 20, 261–290.

Rastle Kathleen, Davis Matt H., New Boris (2004). The broth in my brother’s brothel: Morpho-orthographic segmentation in visual word recognition. Psychonomic Buletin Review 11, 1090–1098.

Reid Agnieszka A., Marslen-Wilson William D. (2003). Lexical representation of morphologically complex words: Evidence from Polish. In Morphological Structure in Language Processing. Herald R. Baayen, Robert Schreuder (eds.),
287–336. Walter de Gruyter.

Sandra Dominiek (1990). On the representation and processing of compound words: Automatic access to constituent morphemes does not occur. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 42, 529–67.

Schreuder Robert, Baayen Herald R. (1995). Modeling morphological processing. In Morphological Aspects of Language Processing. Laurie Feldman (ed.), 131–154. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Schreuder Robert, Neijt Anneke, Van Der Weide Femke, Baayen Herald R. (1998). Regular plurals in Dutch compounds: Linking graphemes and morphemes? Language and Cognitive Processes 13(5), 551–573.

Szymanek Bogdan (2014). Osobliwości strukturalne złożeń (compositów) w języku angielskim na tle procesu kompozycji w polszczyźnie [Structural properties and idiosyncracies of compound words in English in comparison to compounding in Polish]. In Universitati serviens. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Stanisława Wilka SDBKs. Jan Walkusz i Marzena Krupa (eds.), 605–612. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Taft Marcus (2004). Morphological decomposition and the reverse base frequency effect. The Quarterly Journal of Experimental Psychology 57A, 745–765.

Taft Marcus, Forster Kenneth I. (1975). Lexical storage and retrieval of prefixed words. Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 14, 638–647.

Tyler Lorraine K., Marslen-Wilson William D., Stamatakis Emmanuel A. (2005). Dissociating neuro-cognitive component processes: Voxel based correlational methodology. Neuropsychologia 43, 771–778.

Vannest Jennifer, Boland Julie E. (1999). Lexical morphology and lexical access. Brain and Language 68 (1–2), 324–332.

Zhou Xiaolin, Marslen-Wilson William D. (1994). Words, morphemes, and syllables in the Chinese mental lexicon. Language and Cognitive Processes 9, 393–422.

Zwitserlood Pienie (1994). The role of semantic transparency in the processing and representation of Dutch compounds. Language and Cognitive Processes 9, 341–68.