Studies in Polish Linguistics,Volume 14, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Binding and Phasehood in South Slavic Revisited

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 2, s. 61-80
Data publikacji online: maj 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.014.11079

Wh+To Non-Restrictive Clauses in Polish and Related Phenomena. Part One. Wh vs. Wh-to Relative Clauses: An Overview

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 2, s. 81-99
Data publikacji online: maj 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.015.11080