Studies in Polish Linguistics,Volume 14, Issue 3

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2019

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Manifestations of Transphobia in Computer-Mediated Communication. A Case Study of Language Discrimination in English and Polish Internet-Mediated Discourse

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 3, s. 101-123
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.016.11081

Wh+To Non-Restrictive Clauses in Polish and Related Phenomena. Part Two: Establishing the Role of to in Appositive Clauses, Adverbials and Interrogatives

Studies in Polish Linguistics, Volume 14, Issue 3, s. 125-147
Data publikacji online: październik 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.017.11082