Can Tense Be Subject to Grammatical Illusion? Part 2: Evidence from an ERP Study on the Processing of Tense and Aspect Mismatches in Compound Future Constructions in Polish

Joanna Błaszczak,

Juliane Domke

Abstrakt

W tej części artykułu przedstawiamy wyniki badania ERP dotyczącego przetwarzania dwóch rodzajów złożonych konstrukcji czasu przyszłego w języku polskim (z czasownikiem leksykalnym w formie imiesłowu i bezokolicznika). Badanie polegało na monitorowaniu korelatów EEG dwóch rodzajów temporalnych niezgodności. Niezgodności pod względem czasu pomiędzy czasownikiem posiłkowym czasu przyszłego a modyfikatorem czasu przeszłego wczoraj (w porównaniu z semantycznie zgodnym modyfikatorem jutro) skutkowały pojawieniem się dwufazowego komponentu LAN + P600. Niezgodność pod względem aspektu między czasownikiem posiłkowym a formą dokonaną czasownika leksykalnego (w porównaniu z wymaganą w tym kontekście formą niedokonaną) wywołała obszerną pozytywność z maksimum w tylnych obszarach mózgu (P600). Ponadto celem badania było sprawdzenie, czy (nie)dopasowanie pod względem kategorii czasu między określonymi słowami w zdaniu może spowodować iluzje gramatyczności poprzez określenie, czy obecność przysłówka wczoraj wywołuje złudzenie gramatyczności w przypadku dokonanych dopełnień imiesłowowych, ale nie bezokolicznikowych. Tylko pierwsze z nich są powierzchownie identyczne z formami czasu przeszłego, potencjalnie więc tylko one mają cechę [past]. Ta hipoteza nie zyskała potwierdzenia w dostarczonych przez badanie danych behawioralnych ani elektrofizjologicznych. Wyniki wydają się raczej sugerować, że CZAS, inaczej niż NEGACJA, KOMPARATYW, PRZYPADEK, LICZBA, RODZAJ, może nie należeć do cech mogących być przedmiotem złudzeń gramatyczności. Artykuł kończy się omówieniem różnych możliwych przyczyn tego negatywnego wyniku.

ABSTRACT

In this part of the paper we report the results of an ERP study on the processing of two types of compound future in Polish, with infinitival and participial complements. In the study we monitored the EEG correlates of two types of temporal mismatches. Tense mismatches between the future auxiliary and the past tense modifier wczoraj (‘yesterday’) relative to the jutro (‘tomorrow’) baseline resulted in a biphasic (LAN + P600) signature. Aspect mismatches between the future auxiliary and the perfective aspect of the lexical complement (relative to the imperfective baseline) triggered a widely distributed positivity with a posterior maximum (P600). In addition, we wanted to assess whether matching tense specifi cations in different words of a sentence can cause grammatical illusions. To this aim, we tested whether the presence of the adverb wczoraj (‘yesterday’) (specified for [past]) could give rise to an illusion of grammaticality for perfectives as l-participles (allegedly [past] marked), but not as infinitives (not having any [past] specification). Neither behavioral nor electrophysiological results of the present study provided support for this hypothesis. Rather, the findings seem to suggest that TENSE might not belong to the features that are relevant for grammatical illusions, unlike NEGATION, COMPARATIVE, CASE, NUMBER, GENDER, which have been shown to be suspectible to grammatical illusions. We conclude with a discussion of possible underlying reasons for this negative result.

Słowa kluczowe: processing of compound future constructions, tense and aspect mismatches, grammatical illusion, tense illusion, ERP, Polish
References

Bader Markus, Meng Michael (1999). Case attraction phenomena in German. Manuscript, University of Jena. (http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.112.2979&rep=rep1&type=pdf (accessed: 28 August 2018)).

Bader Markus, Meng Michael, Bayer Josef (2000). Case and reanalysis. Journal of Psycholinguistic Research 29, 37–52.

Baggio Giosue (2008). Processing temporal constraints: An ERP study. Language Learning 58, 35–55.

Bates Douglas, Mächler Martin, Bolker Ben, Walker Steve (2015). Fitting linear mixed-effects models using lme4. Journal of Statistical Soft ware 67(1), 1–48.

R package lme4 version 1.1-17. DOI: 10.18637/jss.v067.i01.

Błaszczak Joanna, Jabłońska Patrycja, Klimek-Jankowska Dorota, Migdalski Krzysztof (2014). The riddle of future tense in Polish: How much ‘future’ is there in ‘future tense’? In Future Tense(s) / Future Time(s), Philippe De Brabanter, Mikhail Kissine, Saghie Sharifzadeh (eds.), 165–204. Oxford: Oxford University Press.

Bock Kathryn, Eberhard Kathleen M. (1993). Meaning, sound and syntax in English number agreement. Language and Cognitive Processes 8, 57–99.

Bock Kathryn, Eberhard Kathleen M., Cutting J. Cooper (2004). Producing number agreement: How pronouns equal verbs. Journal of Memory and Language 51, 251–278.

Bos Laura S., Dragoy Olga, Stowe Laurie A., Bastiaanse Roelien (2013). Time reference teased apart from tense: Thinking beyond the present. Journal of Neurolinguistics 26, 283–297.

Coulson Seana, King Jonathan W., Kutas Marta (1998). Expect the unexpected: Event related brain response to morphosyntactic violations. Language and Cognitive Processes 13, 21–58.

Dillon Brian, Nevins Andrew, Austin Alison C., Phillips Colin (2012). Syntactic and semantic predictors of tense in Hindi: An ERP investigation. Language and Cognitive Processes 27(3), 313–344.

Dornisch Ewa (1997). Auxiliaries and functional projections in Polish. In Formal Approaches to Slavic Linguistics (FASL) IV: The Cornell Meeting 1995. (= Michigan Slavic Materials 39), Wayles Browne, Ewa Dornisch, Natasha Kondrashova, Draga ZEC (eds.), 183–209. Ann Arbor: Michigan Slavic Publishers.

Drenhaus Heiner, Frisch Stefan, Saddy Douglas (2005). Processing negative polarity items: When negation comes through the backdoor. In Linguistic Evidence: Empirical, Theoretical, and Computational Perspectives (= Studies in Generative Grammar 85). Stephan Kepser and Marga Reis (eds.), 145–165. Berlin: de Gruyter.

Eberhard Kathleen M., Cutting J. Cooper, Bock Kathryn (2005). Making syntax of sense: Number agreement in sentence production. Psychological Review 112,

531–559.

Fisiak Jacek, Lipińska-Grzegorek Maria, Zabrocki Tadeusz (1978). An Introductory English-Polish Contrastive Grammar. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Jasper Herbert H. (1958). The ten-twenty electrode system of the International Federation. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 10, 371–375.

Häussler Jana (2012). The Emergence of Attraction Errors during Sentence Comprehension. PhD thesis, University of Konstanz (revised version for publication).

Hagoort Peter (2003). Interplay between syntax and semantics during sentence comprehension: ERP effects of combining syntactic and semantic violations. Journal of Cognitive Neuroscience 15, 883–899.

Lenth Russell (2019). emmeans: Estimated Marginal Means, aka Least-Squares Means. R package version 1.4.2. https://CRAN.R-project.org/package=emmeans.

Łaziński Marek (2006). O panach i paniach (Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowopłciowa) [About gentlemen and ladies (Polish nouns of address and their asymmetry in gender and sex)]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mikoś Michael J. (1985). Alternative forms of the future imperfective tense in Polish. Slavic and East European Journal 29, 448–460.

Molinaro Nicola, Kim Albert, Vespignani Francesco, Job Remo (2008). Anaphoric agreement violation: An ERP analysis of its interpretation. Cognition 106, 963–974.

Münte Thomas F., Matzke Mike, Johannes Sönke (1997). Brain activity associated with syntactic incongruencies in words and pseudo-words. Journal of Cognitive Neuroscience 9, 318–329.

Nevins Andrew, Dillon Brian, Malhotra Shiti, Phillips Colin (2007). The role of feature-number and feature-type in processing Hindi verb agreement violations. Brain Research 116(4), 481–494.

Oldfield R. C. (1971). The assessment and analysis of handedness: The Edinburgh inventory. Neuropsychologia 9, 97–113.

Phillips Colin, Wagers Matthew W., Lau Ellen F. (2011). Grammatical illusions and selective fallibility in real-time language comprehension. In Experiments at the Interfaces (= Syntax and Semantics 37), Jeffrey T. Runner (ed.), 153–186. Bingley: Emerald.

R Core Team. 2019. R: A Language and Environment for Statistical Computing. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. https://www.R-project.org/.

Spencer Andrew (2001). The paradigm-based model of morphosyntax. Transactions of the Philological Society 99(2), 279–313.

Tajsner Przemyslaw (1999). A minimalist analysis of compound future in Polish. Poznań Studies in Contemporary Linguistics 33, 119–131.

Tremblay Antoine, Ransijn Johannes (2015). LMERConvenienceFunctions: Model Selection and Post-hoc Analysis for (G)LMER Models. R package version 2.10. https://CRAN.R-project.org/package=LMERConvenienceFunctions

Witkoś Jacek (1998). The Syntax of Clitics: Steps towards a Minimalist Account. Poznań: motivex.

Zhang Yaxu, Zhang Jingting (2008). Brain responses to agreement violations of Chinese grammatical aspect. NeuroReport 19(10), 1039–1043.