Studies in Polish Linguistics,Volume 15, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Paucal Quantifiers and Diminutive Morphology in the Light of Numeralization: The Case of Polish garść ‘handful’ and garstka ‘handful.dim’

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 2, s. 59-83
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.003.12883

The Pronunciation of Final Clusters of the Type -tr in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 2, s. 85-102
Data publikacji online: 30 września 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.004.12884