Studies in Polish Linguistics,Volume 15, Issue 4

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2020

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Kimian States: The Case of Stative Passive Participles Corresponding to Roz- Object Experiencer Verbs in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 177–197
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.008.13161

Sign Order in Slovenian Sign Language Transitive and Ditransitive Sentences

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 199–220
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.009.13162

On Scalarity in the Verbal Domain. The Case of Polish Psych Verbs. Part 1: Polish Perfective Psych Verbs and Their Prefixes

Studies in Polish Linguistics, Volume 15, Issue 4, s. 221–247
Data publikacji online: 22 grudnia 2020
DOI 10.4467/23005920SPL.20.010.13163