Studies in Polish Linguistics,Volume 17, Issue 1

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2022

Tomy 17 i 18 czasopisma zostały sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja 1)) oraz ze środków Wydziału Filologicznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

R-loci and Distributivity: Insights from Czech Sign Language

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 1, s. 1-29
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.001.15758

The Spectrum of Sense Remoteness in Polysemy: Bridging Computational and Theoretical Lexicography with Psycholinguistics (Part 1)

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 1, s. 31-53
Data publikacji online: 31 marca 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.002.15759