Studies in Polish Linguistics,Volume 17, Issue 3

Redaktor naczelna: Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2022

Tomy 17 i 18 czasopisma zostały sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja 1)) oraz ze środków Wydziału Filologicznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

New Light on the Psalter: A Rediscovered Manuscript of the Żołtarz and Its Consequences

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 3, s. 93-114
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.005.16731

Adverbial Superlative Forms Outside the Degree System: Lexical and Operational Units

Studies in Polish Linguistics, Volume 17, Issue 3, s. 115-143
Data publikacji online: 2022
DOI 10.4467/23005920SPL.22.006.16732