Studies in Polish Linguistics,Volume 18 (2023), Issue 2

Redaktor naczelna: Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2023

Tomy 17 i 18 czasopisma zostały sfinansowane ze środków Priorytetowego Obszaru Badawczego (Dofinansowanie czasopism w modelu otwartego dostępu OA (edycja 1)) oraz ze środków Wydziału Filologicznego w ramach Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Artykuły

Ilość
Sortuj według

From Object-Level Meaning to Metatextual Meaning. The Case of Polish Particles

Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 2, s. 55–67
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/23005920SPL.23.003.18044

Morphopragmatic View on the Ironic Use of Diminutives in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 18 (2023), Issue 2, s. 69-84
Data publikacji online: czerwiec 2023
DOI 10.4467/23005920SPL.23.004.18045