Studies in Polish Linguistics,Special Volume, 1 (2019), Selected Papers from the 11th Conference on Syntax, Phonology & Language Analysis Department of English Studies, Jagiellonian University in Kraków October 11–13, 2018

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Rok wydania: 2019
Pod redakcją: Ewy Willim i Mateusza Urbana

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Part One. Theoretical and Experimental Syntax

Sortuj według

3rd Person Needs Licensing Too: Examining the se/suu Connection

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 11-33
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.004.10984

The Agreement of Structural Obliques Parameter. Pseudopartitives, DOM and partitive articles in Romance

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 35-51
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.005.10985

Looking for Cognitive Foundations of Functional Sequences

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 53-75
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.006.10986

Against the Psych Causative Alternation in Polish

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 77-97
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.007.10987

The Semantics of still and the Modification of Polish Adnominal Participles

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 99-123
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.008.10988

Part Two. Phonology and Phonetics

Sonority Is Different

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 127-151
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.009.10989

Evidence for the Relevance of Secondary Stress in German: Prosodic Restrictions in Verbal Prefixation with ver-

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 153-169
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.010.10990

Part Three. Semantics and Pragmatics

Pragmatic Licensing of Czech SuperStrong Negative Polarity Items: An Experimental Study

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 171-187
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.011.10991

Expletives in a Null Subject Language and Criteria for Expletiveness: Evidence from Russian

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 189-205
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.012.10992

Pragmasemantic Analysis of the Hungarian Inferential – Evidential Expression szerint

Studies in Polish Linguistics, Special Volume, 1 (2019), s. 207-225
Data publikacji online: 21 marca 2019
DOI 10.4467/23005920SPL.19.013.10993