Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Ewa Willim, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
  ORCID 0000-0002-2002-6166

Sekretarz redakcji
Mateusz Urban, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński
  ORCID 0000-0002-1155-7889

Redaktorzy językowi
Dariusz Hanusiak, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński 
Ramon Shindler, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński