Zespół redakcyjny

Redaktor naczelna
Ewa Willim, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński

Sekretarz redakcji
Mateusz Urban, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński

Redaktorzy językowi
Dariusz Hanusiak, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, Uniwersytet Jagielloński
Ramon Shindler, Instytut Filologii Angielskiej, Uniwersytet Jagielloński