Kontakt

Redaktor naczelna
Ewa Willim
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: ewa.willim@uj.edu.pl

Sekretarz
Mateusz Urban
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: mateusz.urban@uj.edu.pl

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków


Prenumeraty:
Dział Handlowy

tel. 12 631-01-97, fax (12) 631-01-98
e-mail: sprzedaz@wuj.pl

Konto: PKO SA 8012 40 4722 1111 0000 4856 3325