Kontakt

Redaktor naczelna
Magdalena Szczyrbak
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: magdalena.szczyrbak@uj.edu.pl

Sekretarz
Mateusz Urban
Instytut Filologii Angielskiej, Wydział Filologiczny UJ
ul. Gołębia 24, pok. 27
31-007 Kraków
e-mail: mateusz.urban@uj.edu.pl

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ul. Michałowskiego 9/2
31-126 Kraków