Studies in Polish Linguistics

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Redaktorzy językowi: Dariusz Hanusiak, Ramon Shindler

Studies in Polish Linguistics (SPL) to czasopismo językoznawcze o nachyleniu teoretycznym, poświęcone modelowaniu teorii języka, jak również opisom substancji języka polskiego oraz innych języków słowiańskich na gruncie współczesnych metodologii badań językoznawczych.
Ukazuje się od roku 2004 - w latach 2004-2009 pod redakcją Romana Laskowskiego jako czasopismo Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, a w latach 2010-2012 (od numeru 5) pod redakcją Romana Laskowskiego i Elżbiety Muskat-Tabakowskiej jako wspólna publikacja Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie i Wydziału Filologicznego UJ. Od roku 2013 wydawane jest przez Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i publikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Digitalizacja czasopisma naukowego „Studies in Polish Linguistics (SPL)” w celu zapewnienia i utrzymania otwartego dostępu do niego przez sieć Internet – zadanie finansowane w ramach umowy 688/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

ISSN 1732-8160
e-ISSN 2300-5920
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line

Studies in Polish Linguistics, Volume 16, Issue 2

Redaktor naczelny : Ewa Willim
Sekretarz redakcji: Mateusz Urban
Opublikowano online: czerwiec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Phonetic Reduction of Intervocalic [w] in Contemporary Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 16, Issue 2, s. 79–97
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/23005920SPL.21.004.13958

Interdiscursive Revitalization of the Red Plague Metaphor in Archbishop Jędraszewski’s 2019 Sermon: A Critical Analysis

Studies in Polish Linguistics, Volume 16, Issue 2, s. 99–119
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/23005920SPL.21.005.13959

Strict and Sloppy Readings of Pronominal Objects in Polish

Studies in Polish Linguistics, Volume 16, Issue 2, s. 121–144
Data publikacji online: czerwiec 2021
DOI 10.4467/23005920SPL.21.006.13960