Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych Autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. Ich tematykę oraz profil, wysoki poziom i międzynarodowy charakter czasopisma jest efektem wieloletniej pracy przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej, i redaktor naczelnej  periodyku – Ireny Stawowy-Kawki. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Do druku, oprócz tekstów prezentowanych na posiedzeniach komisji Środkowoeuropejskiej PAU, przyjmowane są artykuły polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Opublikowano online: lipiec 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Profesor Marek Kazimierz Kamiński (18 III 1948−20 VI 2020). In memoriam

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 7-8
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.001.13794

Profesor Erhard Cziomer (18 VII 1940−28 II 2020). In memoriam

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 9-10
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.002.13795

Stephen Báthory’s attitude towards the University of Krakow

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 13-28
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.003.13796

Soplicowo nad Jarkonem. Próba portretu zbiorowego polskich uchodźców wojennych w Tel Awiwie (1940−1948)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 29-51
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.004.13797

Generał Reinhard Gehlen i jego raport o polskim podziemiu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 53-64
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.005.13798

Polityczny i ideologiczny wymiar konfliktu z 1948 r. między Związkiem Sowieckim a Jugosławią w świetle raportów belgijskich dyplomatów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 65-78
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.006.13799

Modele przemian politycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 79-82
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.007.13800

NVA a upadek muru berlińskiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 93-104
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.008.13801

Polsko-niemieckie stosunki w sejmowej i senackiej debacie w latach 1989−1991

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 105-119
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.009.13802

Odwołania do Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku i ewolucja rozwiązań konstytucyjnych w projektach ustawy zasadniczej RP z lat 90. XX wieku. Analiza zagadnienia na wybranych przykładach

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 121-142
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.010.13803

The Impact of Democratic Changes in Poland Upon the Political Transformation and Breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 143-157
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.011.13804

Sfera symboliczna w procesach transformacyjnych krajów byłej Jugosławii. Pomniki

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 159-173
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.012.13805

Gazimestan 28 czerwca 1989 roku – frazeologia przemówienia Slobodana Miloševicia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 175-191
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.013.13806

Macedonian Domestic and International Problems (1990−2019)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 193-204
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.014.13807

Macedonia – nowe wyzwania i trudne kompromisy (2016−2019)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 205-226
Data publikacji online: 13 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.015.13808

Bilateral relations with the republic of /North/ Macedonia as an element of Bulgarian regional policy after 1989

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 227-237
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.016.13809

Dyplomacja Nicolae Ceauşescu wobec przemian politycznych w Polsce w 1989 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 239-258
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.017.13810

Dyplomacja czechosłowacka wobec sytuacji w Polsce w 1989 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 259-267
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.018.13811

Partie tworzące koalicję Zjednoczonych Patriotów (2016− 2019) wobec mniejszości tureckiej i Republiki Turcji

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 269-285
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.019.13812

Recenzje

Pułapki realizmu ofensywnego. Uwagi o książce Johna J. Mearsheimera Tragizm polityki mocarstw, przeł. P. Nowakowski i J. Sadkiewicz, Kraków 2020

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 289-293
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.020.13813

Dzień ostatni, dzień pierwszy. Artykuł w piętnastolecie książki prof. Pawła Śpiewaka pt. Pamięć po komunizmie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 295-296
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.021.13814

Wizje wolności na przestrzeni dziejów. Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, pod red. O. Góreckiego, t. 1−3, Łódź 2019

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 297-304
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.022.13815

Recenzja książki: T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ss. 301

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 305-307
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.023.13816