Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych Autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. Ich tematykę oraz profil, wysoki poziom i międzynarodowy charakter czasopisma jest efektem wieloletniej pracy przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej, i redaktor naczelnej  periodyku – Ireny Stawowy-Kawki. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Do druku, oprócz tekstów prezentowanych na posiedzeniach komisji Środkowoeuropejskiej PAU, przyjmowane są artykuły polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

www.pau.krakow.pl

 

Informujemy, że t. XXXI "Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych" został wydany przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII

Redaktor naczelny: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Opublikowano online: wrzesień 2023

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Polish War Refugees Interned in Palestine in the Light of “Mazra’a Chronicle”

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 9-28
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.001.18427

German-Polish Reconciliation and Sino-Japanese Reconciliation: Comparative Reflections

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 29-45
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.002.18428

Henryk Batowski’s Involvement in Promoting the Idea of Slavic Unity in Poland after the Second World War

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 120-130
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.003.18429

The Greco-Turkish War of 1919–1922: Causes, Course, Effects

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 65-87
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.004.18430

Turkey’s Policy towards the Balkans during the Cold War

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 89-103
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.005.18431

Polish Diplomacy Towards the Events in Czechoslovakia in 1989

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 105-125
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.006.18432

Military Aspects of the Break-up of Yugoslavia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 127-136
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.007.18433

Sports Rivalry as an Element of Political Conflict: The Case of Post-Yugoslav States

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 137-150
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.008.18434

Transformation of Political Systems and Social Deviations in their Duration: Case Study SRM/RM/RN Macedonia (Contribution to Further Research)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 151-167
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.009.18435

Doomed to Fail? Rebound Effect and Conflict Management Problems in Bosnia and Herzegovina

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 169-184
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.010.18436

Conceptualization and Practical Dimensions of Social Welfare: Fundamental Perspectives and New Challenges

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 185-199
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.011.18437

COVID-19 Responses and the European Border Regime in Croatia and Serbia: Spectacularizing Borders and Sovereignties

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 202-226
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.012.18438

The Relationship Between Serbia and Russia in the Post-Yugoslav Era: Political, Economic and Security Dimensions

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 227-246
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.013.18439

Russian Christians without Clergy: Who are the Bespopovtsy?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 247-261
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.014.18440

Recenzje

The world in the face of separatist challenges. Review of the collective work Ruchy separatystyczne [Separatist Movements], edited by Maria Marczewska-Rytko and Marcin Pomarański, Lublin 2019

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2023, Tom XXXII, s. 265-267
Data publikacji online: 29 września 2023
DOI 10.4467/2543733XSSB.23.015.18441