Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych Autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. Ich tematykę oraz profil, wysoki poziom i międzynarodowy charakter czasopisma jest efektem wieloletniej pracy przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej, i redaktor naczelnej  periodyku – Ireny Stawowy-Kawki. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Do druku, oprócz tekstów prezentowanych na posiedzeniach komisji Środkowoeuropejskiej PAU, przyjmowane są artykuły polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

www.pau.krakow.pl
 

ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Opublikowano online: grudzień 2022

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Możliwości wykorzystania katalogów studenckich Nationale do badań nad zmianami tożsamości narodowej w XIX wieku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 9-28
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.001.16703

Postawa Francji i jej belgijskiej sojuszniczki wobec wojny polsko-bolszewickiej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 29-45
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.002.16704

Bleiburg and Croatian Political Emigration – Commemorations, Interpretations and Use in Anti-Yugoslav Propaganda

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 47-79
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.003.16705

Populizm historyczny i kryzys demokracji. Węgry i Polska na tle Europy Środkowo-Wschodniej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 81-103
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.004.16706

Republika Włoska wobec przemian politycznych na Bałkanach Zachodnich na przełomie XX i XXI wieku (1991–2001). Interesy narodowe i polityka euroatlantycka

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 105-124
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.005.16707

The Greek Welfare State under Permanent Strain: Transformations, Reforms and Pressures

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 125-141
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.006.16708

Demokratyczne rządy prawa versus klanowo-plemienne prawo zwyczajowe – bałkańskie odniesienia na przykładzie Albanii i Kosowa (wprowadzenie do dalszych analiz)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 143-158
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.007.16709

Zmiany ludnościowe jako determinanta w polityce przyszłości na przykładzie Unii Europejskiej i Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 159-176
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.008.16710

Utopia of the New Town – Implemented or Degraded? Novi Beograd, Nowa Huta and Tirana e Re in a Socialist and Post-Socialist Perspective

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 177-188
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.009.16711

Wśród polityków i artystów. Topos Europy Środkowej w polityce kulturalnej Czech w latach 2004–2018

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 189-215
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.010.16712

Katalog filmów czarnogórskich i o Czarnogórze (1896–1998). Materiał do badań podstawowych

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 217-244
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.011.16713

RECENZJE

Recenzja monografii pod redakcją Anny Ratke-Majewskiej i Beaty Springer, Przemiany demokratyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska na tle państw regionu, FNCE, Poznań 2020

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 247-250
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.012.16714

Recenzja książki: Krzysztof Korzeniowski, Psychologia demokracji. Szkice, Warszawa 2020, ss. 240

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 251-254
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.013.16715

Recenzja książki: Anne Applebaum, Zmierzch demokracji. Zwodniczy powab autorytaryzmu, tłum. Piotr Tarczyński, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2020, ss. 280

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 255-258
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.014.16716

Ludzie Wschodu, czyli Iwan poszedł na wojnę. Recenzja książki: A. Merridale, Wojna Iwana. Życie i śmierć w Armii Czerwonej 1939–1945, tłum. K. Bażyńska- -Chojnacka, P. Chojnacki, Znak Horyzont, Kraków 2020

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 259-262
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.015.16717

Recenzja książki: Tadeusz Kopyś, Polityka zagraniczna Węgier w latach 1945–2015, Wydawnictwo UJ, Kraków 2020, ss. 331

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 263-268
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.016.16718

Recenzja książki: Tomasz Stryjek, Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2020, ss. 629

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 269-273
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.017.16719

Białoruś w poszukiwaniu partnerów. Recenzja książki Łukasza Staśkiewicza, Ameryka Łacińska w polityce zagranicznej Republiki Białoruś, Toruń 2016, ss. 189

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 275-278
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.018.16720

Teoria, podstawy prawne i praktyka budżetu obywatelskiego/ partycypacyjnego w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Recenzja książki: Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Civic/Participatory Budget in the Visegrad Group Countries in the Context of Good Practicies, Lublin 2020, ss. 200

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 279-282
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.019.16721

„Nie tłumić gniewu…” Recenzja książki: Tomasz S. Markiewka, Gniew, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2020, ss. 216

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2022, Tom XXXI, s. 283-287
Data publikacji online: grudzień 2022
DOI 10.4467/2543733XSSB.22.020.16722