Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne,2017, Tom XXVI

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Rok wydania: 2017

Słowa kluczowe: formy tożsamości, tożsamość uformowana, tożsamość jednostkowa, tożsamość zbiorowa, dyskusje o tożsamości, national identity, communication, interculture, Balkan, languages, lexicon, Macedonian language, Slavic and non-Slavic languages, Croatia, Croatian identity, history of Croatia, collective memory, symbols of Croatian history, Bałkany, Macedonia, język macedoński, narracje transmedialne, tożsamość narracyjna, język serbsko-chorwacki, język serbski, język chorwacki, język bośniacki, dialekty bałkańskie, Imperium Rosyjskie, państwa bałkańskie, ekspansja militarna, ekspansja polityczna, Macedonian Jews, public space, symbolic representation identity, neo-Ottomanism, Islamic terrorism, Turkish policy, post-Yugoslavian countries, religious fundamentalism, the Balkans, economic influence, Islamization, Serbia, Kosovo, ethnic-strife, Albanians, Serbs, 1999 NATO intervention, international policy, ethnic discrimination, self-proclaimed independence, ontological security, Nation-Building, State-Building, Norm-Promotion, International Norms, NGOs, tożsamość etniczna, tożsamość narodowa, Bośnia i Hercegowina, Emir Kusturica, Miljenko Jergović, tożsamość islamska, terroryzm, stosunki międzynarodowe, Yugoslavia, Bosnia and Herzegovina, national minorities, ethnic minorities, Montenegro, elections, Bosnians, political parties, political activity, transgresja, Gora, Goranie, Kosowo, Rusini, Wojwodina, mniejszości narodowe, Macedonia Piryńska, Ludowa Republika Macedonii, Moskwa, Belgrad, Skopie, Sofia, autonomia narodowo-kulturalna w Piryńskim Kraju, spis powszechny w Bułgarii w grudniu 1946 r., mniejszość turecka, DPS, Ruch na rzecz Praw i Swobód, partia etniczna, partia liberalna, relewancja partii politycznych, małe partie, ancient Macedonians, pro-Greek policy, Alexander I Philhellene, Archelaus, presidency, postcommunist states, desintegration of Yugoslavia, democratization, authoritarian, Serbia i Czarnogóra, Czarnogóra, transformacje polityczne na Bałkanach

I. TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA, JĘZYK

Sortuj według

Tożsamość – czy to tylko suma spotkań i opowieści?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 11-21
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.019.8317

National Identities Expressed Through Intercultural Communication in the Balkans (Current Conditions and Perspectives)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 23-28
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.020.8318

Croats’ Troubled Search for Identity

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 29-42
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.021.8319

Kreowanie tożsamości narracyjnej – status i korpus języka macedońskiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 43-51
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.022.8320

Gdy wspólny (?) język dzieli... Polityczne i prawne skutki rozpadu języka serbsko-chorwackiego (względnie chorwacko-serbskiego)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 53-68
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.023.8321

Polityka Imperium Rosyjskiego wobec państw, narodów bałkańskich 1826–1914

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 69-81
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.024.8322

Symbolic Representations of Identity and the History of the Jews in Macedonia’s Public Space

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 83-88
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.025.8323

Political, Economic and Cultural Infl uences of neo-Ottomanism in post-Yugoslavian Countries. An Analysis Illustrated with Selected Examples

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 89-101
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.026.8324

II. TOŻSAMOŚĆ NARODÓW I MNIEJSZOŚCI

The Case of Kosovo: Separation vs. Integration Legacy, Identity, Nationalism

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 105-123
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.027.8325

Serbia’s Policy towards Kosovo after 2000. A Typology of Explanations

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 123-134
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.028.8326

The Politics of Nation – Building in Kosovo after 2008

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 135-150
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.029.8327

Poszukiwanie tożsamości wspólnotowej a samoidentyfi kacja etniczna mieszkańców Bośni i Hercegowiny w świetle literatury

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 151-162
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.030.8328

Bośnia i Hercegowina na rozdrożu. Odbudowa muzułmańskiej tożsamości czy islamizacja kraju?

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 163-192
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.031.8329

The Position of National Minorities in Bosnia and Hercegovina befor and after the Breakup of Jugoslavia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 193-204
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.032.8330

Political Situation of Ethnic Minority Groups in Independent Montenegro

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 205-219
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.033.8331

Małe grupy mniejszościowe na Bałkanach i problem ich samoidentyfikacji: procesy transgresji na przykładzie Goranów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 221-232
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.034.8332

Między Ruthenią, Ukrainą a Słowacją – o współczesnych dylematach tożsamościowych Rusinów  wojwodińskich

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 233-243
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.035.8333

Bułgarzy czy Macedończycy? Wokół spisu ludności w Macedonii Piryńskiej z grudnia 1946 r

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 245-261
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.036.8334

Ruch na rzecz Praw i Swobód. Pomiędzy partią liberalną a reprezentacją mniejszości tureckiej w Bułgarii

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 263-278
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.037.8335

III. TOŻSAMOŚĆ I PROJEKTY CYWILIZACYJNE

Ancient Macedonians and Greeks: between the Identity and Civilization Aspirations

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 281-291
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.038.8336

The Evolution of the Presidency in the Post-Yugoslav Countries in the 1990s – the Non-institutional or Instiutional Element of the Democratic System

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 293-311
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.039.8337

Nieudana próba budowy wspólnego państwa – Serbii i Czarnogóry

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2017, Tom XXVI, s. 313-321
Data publikacji online: 22 marca 2018
DOI 10.4467/2543733XSSB.17.040.8338