Recenzja monografii: Józef Łaptos, Humanitaryzm i polityka. Pomoc UNRRA dla Polski i polskich uchodźców w latach 1944–1947, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2018, ss. 512

Paweł Sękowski

Abstrakt