Wizerunek Polski w rosyjskiej prasie w przededniu odzyskania niepodległości (szkic problematyki na bazie „Izwiestii” i „Prawdy”)

Agata Krzywdzińska

Abstrakt

The Image of Poland in the Russian Press on the Eve of Regaining Independence (Draft of the Problem Based on „Izviestia” and „Pravda”)

The present article attempts to present the synthetic picture of Poland in “Izvestia” and “ Pravda”
in 1917.
Słowa kluczowe: prasa rosyjska, odzyskanie niepodległości, wizerunek Polski / Russian press, regaining independence, image of Poland
References

Bibliografia przedmiotu i podmiotu:

Adamowski J., Rosyjskie media i dziennikarstwo czasów przełomu (1985–1997), warszawa 1998, s. 53.

Andruszewicz A., Nie tylko Dzierżyński, „Tygodnik Przegląd”, 11 grudnia 2017 r., roz. przepr. P. Dybicz, https://www.tygodnikprzeglad.pl/nie-­tylko-­dzierzynski/ data dostępu: 2018.12.29

Smaga J., Rosja w 20 stuleciu, Kraków 2001.

„Izwiestija”, nr 209, 28 października 1917 r.

„Izwiestija”, nr 208, 27 października 1917 r.

„Prawda”, nr 10, 16 marca 1917 r.

„Prawda”, nr 38, 5 maja 1917 r.

„Prawda”, nr 41, 9 maja 1917 r.

„Prawda”, nr 14 i 15, 21 i 22 marca 1917 r.

 

Netografia:

https://www.bbc.com/russian/russia/2012/05/120417_pravda_jubilee

https://eleven.co.il/jews-­of-­russia/public-­life/13946/

http://gazeta-­pravda.ru/history/

http://istmat.info/node/28027 (Archiwum wydań „Prawdy” z 1917 r.)

https://100.iz.ru/gallery?gallery_id=8753 (Dekrety o pokoju i o ziemi z 1917 r.)

https://www.bbc.com/russian/russia/2012/05/120417_pravda_j