Problematyka społeczna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego’’ i krakowskiego „Czasu’’ w pierwszych dniach niepodległej Polski

Adam Bańdo

Abstrakt

Social Issues Discussed on the Columns of the ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ (‘Illustrated Daily Courier’) and the Cracovian ‘Czas’ (‘Time’) During the First Days of Poland’s Independence

In November 1918 the ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ and the Cracovian ‘Czas’ both belonged to the most popular daily newspapers and already had an established position on the Galicia press market. The conservative ‘Czas’ celebrated its 50th anniversary and the ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’, after 8 years of its continuous development and capturing its readers’ attention, was known not only in the Austrian Partition (Polish territories occupied by the Austro-Hungarian Empire), but its copies were also distributed among soldiers fighting on both sides of the front lines of World War I. Those newspapers differed not only in the political coloration, but also in their destination. The ‘Czas’ from Krakow seemed more elitist, while the ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ was addressed to a wider circle of readers. This difference influenced their published content, subject areas and their ways of presenting information. Social issues discussed on the columns of the ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ were understood more broadly and took more space than on the columns of ‘Czas’. The former was focused not only on the most important political events, which made the headlines in November 1918, but it also used to raise current issues concerning the ordinary existence of the local community. 

Słowa kluczowe: „Czas’’, „Ilustrowany Kurier Codzienny’’, historia prasy polskiej, prasa codzienna, dzienniki / ‘Czas’ (‘Time’), ‘Ilustrowany Kurier Codzienny’ (‘Illustrated Daily Courier’), history of the Polish press, daily press, daily newspapers
References

Źródła

„Czas”, Kraków, Warszawa 1848–1939.

„Ilustrowany Kurier Codzienny”, Kraków 1910–1939.

 

Opracowania

Bańdo A., Nie tylko krew na pierwszej stronie. Problematyka kulturalna na łamach „Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w latach 1918–1939, Kraków 2006.

Jarowiecki J., Krakowski „Czas” (1848–1939) jedna z najstarszych i najdłużej ukazujących się gazet w dziejach prasy polskiej, „Gospodarka Rynek Edukacja” 2014, t. 15, nr 1, s. 5–13.

Myśliński J., Prasa polska w Galicji w dobie autonomicznej (1867–1918). Historia prasy polskiej,  pod red. Jerzego Łojka. Prasa polska 1864–1918, Warszawa 1976, s. 114–176.

Myśliński J., Z badań nad układem zawartości polskiej prasy codziennej na przełomie XIX i XX wieku. (Prasa ugrupowań konserwatywnych i partii socjalistycznych), [w:] „Rocznik Historii czasopiśmiennictwa polskiego” 1973, t. 12, z. 2, s. 187–210.

Toczek A., Redakcja i współpracownicy krakowskiego „Czasu w latach 1920–1934, [w:] Kraków–Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku, t. 4, pod red. Jerzego Jarowieckiego, Kraków 1999, s. 272–290.