Artykuły

Ilość
Sortuj według

Profesor Jerzy Wyrozumski (1930–2018). In memoriam

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 7-11
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.001.12188

Kariera lekarska Jana Noskowskiego (1478–1542)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 15-28
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.002.12189

Okoliczności rozpoczęcia w Krakowie w sierpniu 1596 r. pertraktacji w sprawie zawiązania przez papieża Klemensa VIII antytureckiej Ligi Świętej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 29-40
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.003.12190

Stereotyp zakonu jezuitów w opiniach serbskich i bułgarskich elit XIX wieku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 41-51
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.004.12191

Flota austriacka 1382–1918

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 53-64
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.005.12192

Oblicza Irlandii i jej przywódców na łamach prasy krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 65-79
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.006.12193

Józef Beck o swych partnerach zagranicznych oraz w ich oczach

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 81-97
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.007.12194

Początek i przebieg konfliktów etnicznych w byłej Jugosławii w latach 90. XX wieku w oczach emigrantów z Bałkanów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 99-118
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.008.12195

Zrozumieć Bośnię albo jak uczyć (się) o Bośni i Hercegowinie w terenie – raport z pewnego projektu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 119-134
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.009.12196

Instytucjonalne przeobrażenia praktyk muzealnych – przypadek Muzeum (Historii) Jugosławii w Belgradzie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 135-152
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.010.12197

Ekspozycje Bunk’Art w Tiranie w kontekście albańskiej polityki pamięci

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 153-168
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.011.12198

Status turcyzmów we współczesnym języku chorwackim – próba klasyfikacji

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 168-184
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.012.12199

Recenzje

Recenzja książki: Stanisław Sierpowski, Kondycja przyjaciół Ligi Narodów (1919–1939), Poznań 2018, ss. 227

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 187-190
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.013.12200

Recenzja książki: Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921–1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej, oprac. Piotr Kołakowski, Oficyna Wydawnicza RYT M, Warszawa 2018, ss. 427

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 191-194
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.014.12201

Recenzja książki: Noam Chomsky, Jugoslavija. Mir, rat i raspad, Beograd 2018, ss. 248

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 195-202
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.015.12202

To Read. To Wander. To Be – a Review of the Scientific volume Dedicated to Zdzisław Darasz. Czytać. Wędrować. Być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, red. M. Bogusławska, J. Goszczyńska, J. Šuler-Galos, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 384

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2020, Tom XXIX, s. 303-307
Data publikacji online: 22 czerwca 2020
DOI 10.4467/2543733XSSB.20.016.12203