To Read. To Wander. To Be – a Review of the Scientific volume Dedicated to Zdzisław Darasz. Czytać. Wędrować. Być. Tom dedykowany Profesorowi Zdzisławowi Daraszowi, red. M. Bogusławska, J. Goszczyńska, J. Šuler-Galos, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, ss. 384

Joanna Świątek

Abstrakt