Recenzja książki: Polsko-czechosłowackie kontakty wojskowe 1921–1938 w dokumentach wywiadu i dyplomacji II Rzeczypospolitej, oprac. Piotr Kołakowski, Oficyna Wydawnicza RYT M, Warszawa 2018, ss. 427

Andrzej Essen

Abstrakt