Oblicza Irlandii i jej przywódców na łamach prasy krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku

Paweł Hamera

Abstrakt

The Face of Ireland and its Leaders on the Pages of the Krakow Press in the First Half of the 19th Century

In the 19th century, Poland and Ireland were often compared and parallels were drawn between the fate of the two Catholic nations. Irish and Polish nationalists inspired one another and they were interested in what was happening in either the Polish lands or Ireland. Polish insurrections drew particular interest in Ireland. Poles, on the other hand, were keen observers of Daniel O’Connell’s actions and agitation as well as the activity of the representatives of Young Ireland. In the 19th century, the similarities between Poland and Ireland were pointed out by politicians, travellers and they were also commented upon, inter alia, in the Irish, British, French, German and Polish press. The aim of this article is to discuss how the image of Ireland and its leaders was presented in the Krakow press in the first half of the 19th century.

Słowa kluczowe: Słowa kluczowe: Irlandia, XIX wiek, prasa krakowska, Daniel O’Connell, William Smith O’Brien
References

Prasa:

„Chwila’’

„Czas’’

„Dziennik Polityczny’’

„Gazeta Krakowska’’

„Jutrzenka’’

„Przegląd’’

„Pszczółka Krakowska’’

„Świstek’’

„Wieśniak’’

Opracowania:

Bednarek J., Daniel O’Connell na łamach prasy Wielkiej Emigracji (1832–1847). Z dziejów wyobrażeń Polaków o sprawie irlandzkiej w pierwszej połowie XIX wieku, [w:] W. Bernacki, Z. Nawrocki, W. Pasierbka i Z. K. Wójcik (red.), Nie ma wolności bez pamięci. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, Kraków 2009, s. 105–128.

Geoghegan P. M., The Impact of O’Connell, 1815–1850, [w:] T. Bartlett i J. Kelly (red.). The Cambridge History of Ireland, Cambridge 2018, s. 102–127.

Gmerek K., William Smith O’Brien w Polsce i na Litwie w latach sześćdziesiątych XIX w., [w:] K. Marchlewicz i A . Kucharski (red.), Polska i Irlandia wspólna historia?, Poznań 2015, s. 36–49.

Grzybowski S., Historia Irlandii, Wrocław 1998.

Hamera P., Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Kraków 2016.

Healy R., Poland in the Irish Nationalist Imagination, 1772–1922: Anti-Colonialism within Europe, Basingstoke 2017.

Homola I., Prasa galicyjska w latach 1831–1866, [w:] J. Łojek (red.), Prasa polska w latach 1661–1831, Warszawa 1976, s. 199–259.

Kinealy C., Politics and administration, 1815–70, [w:] D. Ó Corráin i T. O’Riordan (red.), Ireland, 1815–70: Emacipation, Famine and Religion, Dublin 2011, s. 19–42.

Kucharski A., Poczucie moralnej racji. Irlandzcy politycy o Polsce i Polakach w Izbie Gmin (1831–1848), [w:] K. Marchlewicz i A . Kucharski (red.), Polska i Irlandia wspólna historia?, Poznań 2015, s. 22–35.

Marchlewicz K., „Przyswójmy sobie broń Irlandyi”. Inspiracje irlandzkie w polskim ruchu narodowym w XIX w., [w:] K. Marchlewicz i A . Kucharski (red.), Polska i Irlandia wspólna historia?, Poznań 2015, s. 50–59.

Marchlewicz K., Sprawy irlandzkie na łamach emigracyjnej prasy obozu księcia Adama Jerzego Czartoryskiego (do roku 1848), [w:] P. Matusik i K. Marchlewicz (red.), Swoi i obcy. Studia z dziejów myśli Wielkiej Emigracji, Poznań 2004, s. 123–136.

Tyrowicz M., Prasa Galicji i Rzeczypospolitej Krakowskiej 1772–1850, Kraków 1979.

Whyte J. H., Wiek Daniela O’Connella 1800–1847, [w:] T. W. Moody i F. X. Martin (red.), Historia Irlandii, Poznań 1998, s. 245–258.