Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne,2021, Tom XXX

Redaktor naczelny: Jan Machnik, Irena Stawowy-Kawka
Rok wydania: 2021

Słowa kluczowe: porozumienie prespańskie, Albańczycy w Macedonii Północnej, polityka historyczna Bułgarii, polityka zagraniczna Grecji, kolorowa rewolucja, Stephen Báthory – king of Poland, University of Krakow, Jesuits, early modern education, Tel Awiw, polscy uchodźcy wojenni, Polacy w Tel Awiwie 1939–1948, portret zbiorowy, II wojna światowa, wywiad niemiecki, wywiad polski, ruch oporu w Polsce, Reinhard Gehlen, konflikt Tito−Stalin, belgijskie dokumenty dyplomatyczne, Związek Sowiecki, Jugosławia, żelazna kurtyna, Kominform, tranzycja, transformacja, demokratyzacja, Europa Środkowa i Wschodnia, pluralizm polityczny, Słowa kluczowe: Bundeswehra, mur berliński, Armia Narodowo-Ludowa, Volksmarine, flota NRD, pierestrojka, ponowne zjednoczenie Niemiec, Układ Warszawski, Sejm, Senat, polsko-niemiecki traktat o potwierdzeniu granicy, polsko-niemiecki traktat o dobrym sąsiedztwie, wspólnota polsko-niemieckich interesów., konstytucja, projekty konstytucyjne, kluby parlamentarne, Komisja Konstytucyjna Zgromadzenia Narodowego, Konstytucja 1921, real communism, breakup, Eastern European Bloc, Soviet Union, Poland, Yugoslavia, monuments to the struggle for national liberation, transformation of post-Yugoslavian countries, symbolic sphere, język polityki, Slobodan Milošević, Serbia, antybiurokratyczna rewolucja, nowomowa, Republic of Macedonia, Macedonian independence, neighbors of Macedonia, North Macedonia, EU integration, Bulgaria, Bulgarian Foreign Policy, Macedonianism, Nicolae Ceauşescu, Rumunia w 1989, stosunki rumuńsko-polskie w 1989, państwa komunistyczne w 1989, dyplomacja czechosłowacka w 1989, stosunki czechosłowacko-polskie w 1989, granica czechosłowacko-polska w 1989, mniejszość turecka, Republika Bułgarii, Republika Turcji, bułgarska populistyczna skrajna prawica, bułgarski nacjonalizm

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Profesor Marek Kazimierz Kamiński (18 III 1948−20 VI 2020). In memoriam

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 7-8
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.001.13794

Profesor Erhard Cziomer (18 VII 1940−28 II 2020). In memoriam

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 9-10
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.002.13795

Stephen Báthory’s attitude towards the University of Krakow

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 13-28
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.003.13796

Soplicowo nad Jarkonem. Próba portretu zbiorowego polskich uchodźców wojennych w Tel Awiwie (1940−1948)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 29-51
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.004.13797

Generał Reinhard Gehlen i jego raport o polskim podziemiu

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 53-64
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.005.13798

Polityczny i ideologiczny wymiar konfliktu z 1948 r. między Związkiem Sowieckim a Jugosławią w świetle raportów belgijskich dyplomatów

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 65-78
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.006.13799

Modele przemian politycznych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 79-82
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.007.13800

NVA a upadek muru berlińskiego

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 93-104
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.008.13801

Polsko-niemieckie stosunki w sejmowej i senackiej debacie w latach 1989−1991

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 105-119
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.009.13802

Odwołania do Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku i ewolucja rozwiązań konstytucyjnych w projektach ustawy zasadniczej RP z lat 90. XX wieku. Analiza zagadnienia na wybranych przykładach

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 121-142
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.010.13803

The Impact of Democratic Changes in Poland Upon the Political Transformation and Breakup of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 143-157
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.011.13804

Sfera symboliczna w procesach transformacyjnych krajów byłej Jugosławii. Pomniki

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 159-173
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.012.13805

Gazimestan 28 czerwca 1989 roku – frazeologia przemówienia Slobodana Miloševicia

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 175-191
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.013.13806

Macedonian Domestic and International Problems (1990−2019)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 193-204
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.014.13807

Macedonia – nowe wyzwania i trudne kompromisy (2016−2019)

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 205-226
Data publikacji online: 13 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.015.13808

Bilateral relations with the republic of /North/ Macedonia as an element of Bulgarian regional policy after 1989

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 227-237
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.016.13809

Dyplomacja Nicolae Ceauşescu wobec przemian politycznych w Polsce w 1989 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 239-258
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.017.13810

Dyplomacja czechosłowacka wobec sytuacji w Polsce w 1989 roku

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 259-267
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.018.13811

Partie tworzące koalicję Zjednoczonych Patriotów (2016− 2019) wobec mniejszości tureckiej i Republiki Turcji

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 269-285
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.019.13812

Recenzje

Pułapki realizmu ofensywnego. Uwagi o książce Johna J. Mearsheimera Tragizm polityki mocarstw, przeł. P. Nowakowski i J. Sadkiewicz, Kraków 2020

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 289-293
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.020.13813

Dzień ostatni, dzień pierwszy. Artykuł w piętnastolecie książki prof. Pawła Śpiewaka pt. Pamięć po komunizmie

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 295-296
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.021.13814

Wizje wolności na przestrzeni dziejów. Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych, pod red. O. Góreckiego, t. 1−3, Łódź 2019

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 297-304
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.022.13815

Recenzja książki: T. Słomka (red.), Demokracja konstytucyjna w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2019, ss. 301

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, 2021, Tom XXX, s. 305-307
Data publikacji online: 9 lipca 2021
DOI 10.4467/2543733XSSB.21.023.13816