Kontakt z redakcją

Kontakt z Wydawnictwem PAU
Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności
31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17
tel.:
(+48) 12-424-02-02
(+48) 12-424-02-12
artykuły przyjmowane drogą e-mailową:

ssb.redakcja@pau.krakow.pl