Indeksacja w bazach danych

     ERIH Plus

     IC Journals Master List

     PBN - Polska Bibliografia Naukowa

     CEJSH

     Biblioteka Nauki

     Proquest

 

Katalogi, bibliografie, wyszukiwarki naukowe:

     Bibliografia Geografii Polskiej

     Arianta

    MIAR

    Most Wiedzy