Indeksacja w bazach danych

Bibliografia Geografii Polskiej
ERIH Plus
IC Journals Master List
PBN - Polska Bibliografia Naukowa
CEJSH
CEEOL