Lista recenzentów

Recenzenci tomu XXX (2021):

prof. dr hab. Marek Bankowicz − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

dr hab. Anna Citkowska-Kimla − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

dr hab. Tadeusz Czekalski − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

dr hab. Andrzej Dubicki − prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki;

dr Anna Jagiełło-Szostak – Uniwersytet Wrocławski;

prof. dr hab. Andrzej Kastory − Polska Akademia Umiejętności; 

prof. dr hab. Maciej Kawka − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

prof. dr hab. Andrzej Kozera − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 

dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

dr hab. Krzysztof Krysieniel − prof. WSB, Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie;

prof. dr hab. Józef Łaptos − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;

dr Agnieszka Nitszke − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

prof. dr Dime Pandevski − Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu; 

dr hab. Jakub Polit − prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;

dr hab. Jarosław Rubacha − prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; 

dr hab. Janusz Smołucha − prof. AIK, Akademia Ignatianum w Krakowie; 

dr Sławomir L. Szczesio − Uniwersytet Łódzki; 

dr hab. Ewa Szperlik − Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; 

prof. dr hab. Jan Tkaczyński − Uniwersytet Jagielloński w Krakowie; 

prof. dr hab. Katarzyna Sobolewska-Myślik − Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; 

dr hab. Dariusz Wybranowski − prof. US, Uniwersytet Szczeciński. 

 

Recenzenci tomu XXIX (2020):

dr hab. Robert Bońkowski − prof. Uniwersytetu Śląskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej;

dr hab. Maciej Czerwiński − prof. UJ, Instytut Slawistyki;

dr hab. Wojciech Drelicharz − Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

dr hab. Andrzej Dubicki − prof. Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Studiów Politologicznych;

dr hab. Andrzej Essen − prof. Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, Instytut Stosunków Międzynarodowych i Politologii;

dr hab. Tomasz Graff − prof. UP Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Historii Sztuki i Kultury;

dr hab. Jerzy Kołacki − prof. UAM, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

dr hab. Andrzej Krzak − prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie;

dr hab. Krzysztof Krysieniel − prof. Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, Bezpieczeństwo Narodowe;

dr hab. Magdalena Rekść − Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego;

dr Sławomir L. Szczesio − Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;

dr Paweł Ścigaj − Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie;

dr hab. Dariusz Wybranowski − prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie

 

Recenzenci tomu XXVIII (2019):

Prof. dr hab. Ignacy Fiut – Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie;

Dr hab. prof. UJ Agnieszka Kastory – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Dr hab. prof. IJP PAN Krystyna Kowalik − Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie Dr hab. Henryk Czubała − prof. WSHiG w Poznaniu

 

Recenzenci tomu XXVII (2018):

Dr hab. Marek Czajkowski – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;

Dr hab. Danuta Gibas-Krzak – Instytut Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie;

Andrzej Essen – emerytowany prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;

Dr hab. Tomasz Grabarczyk – profesor nadzwyczajny UŁ, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;

Prof. dr hab. Jerzy Kołacki – Instytut Historii UAM;

Prof. dr hab. Andrzej Kastory – Polska Akademia Umiejętności;

Dr hab. Krystyna Kowalik – prof. IJP PAN;

Dr Tomasz Kwoka – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ;

Dr hab. Dariusz Wybranowski – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;

Dr hab. Elżbieta Solak – Instytut Filologii Słowiańskiej UJ;

Prof. dr hab. Jan Tkaczyński – Instytut Europeistyki UJ; prof. dr hab. Janusz Węc – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;

Dr Rafał Woźnica – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;

Dr hab. Piotr Żurek – prof. ATH w Bielsku-Białej

 

Recenzenci tomu XXVI (2017):

Prof. dr hab. Marek Bankowicz – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Dr hab. Andrzej Florian Dubicki, prof. UŁ – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego;

Prof. dr Dragi Gjorgiev – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;

Prof. dr Maksim Karanfilovski – Instytut Slawistyki Uniwersytetu Świętych Cyryla i Metodego w Skopiu;

Dr hab. Agnieszka Kastory – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Dr Małgorzata Łakota-Micker – Wydział Nauk Społecznych, Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego;

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

Prof. dr hab. Artur Patek – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego;

Dr Magdalena Rekść – Zakład Metodologii Badań Politologicznych i Prognozowania Politycznego, Uniwersytet Łódzki;

Prof. dr hab. Jan Rychlík – Instytut Historii Uniwersytetu Karola w Pradze;

Dr Sławomir Szczesio – Katedra Historii Europy Wschodniej, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego;

Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński – Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie;

Dr Rafał Woźnica – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Recenzenci tomu XXV (2017):

Prof. dr hab. Włodzimierz Borodziej – Instytut Historii UW;

Dr hab. Tadeusz Czekalski – Instytut Historii UJ; dr hab. Marek Herma – prof. Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie;

Dr Anna Jagiełło-Szostak – Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego; 

Prof. dr Stojan Kiselinovski – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;

Dr hab. Krzysztof Krysieniel – prof. nadzw. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu; prof. dr hab. Grzegorz Mazur – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ;

Dr hab. Jędrzej Paszkiewicz – Instytut Historii UAM w Poznaniu;

Dr Paweł Sękowski – Instytut Historii UJ;

Dr hab. Dariusz Wybranowski – Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego;

Prof. Katerina Todoroska – Instytut Historii Narodowej w Skopiu;

Dr hab. Piotr Żurek – prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 

Recenzenci tomu XXIV (2016)

Dr Artur Adamczyk – Centrum Europejskie UW

Dr hab. Andrzej Essen – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Dr hab. Tadeusz Czekalski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Dr Tomasz Graff – Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Dr hab. Albin Głowacki – prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr L’ubica Harbul’ová – Preszowski Uniwersytet

Prof. dr hab. Józef Łaptos – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Prof. dr Naoum Kaytchev – Uniwersytet Św. Klimenta Ochrydzkiego w Sofii

Dr hab. Krzysztof Krysieniel – prof. Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Dr hab. Beata Kosowska-Gąstoł – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Ks. dr hab. Janusz Mierzwa – prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Rýchlík – Uniwersytet Karola w Pradze

Dr hab. Janusz Smołucha – prof. Akademii Ignatianum w Krakowie

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Recenzenci tomu XXIII (2015):

Dr. hab. Marek Czajkowski - UJ

Prof. dr hab. Joachim Diec - UJ

Dr hab. Andrzej Essen - prof. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Dr hab. Albin Głowacki - prof. Uniwersytetu Łódzkiego

Prof. dr hab. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski

Prof. dr L’ubica Harbul’ová – Preszowski Uniwersytet

Dr hab. Agnieszka Kastory – UJ

Prof. dr hab. Andrzej Kastory – PAU

Dr hab. Krzysztof Nowak – Uniwersytet Śląski

Prof. dr hab. Lubomir Zyblikiewicz – UJ