Procedura recenzowania

Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch recenzentów anonimowo.

Formularz recenzyjny (Word)