Zespół redakcyjny

Redaktorzy naczelni
Jan Machnik
Irena Stawowy-Kawka

Redaktor językowy i techniczny wydawnictwa
Małgorzata Święch-Płonka

Redaktor statystyczny
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska