Rada naukowa

prof. Krzysztof Baczkowski – Polska Akademia Umiejętności
prof. Andrzej Kastory – Polska Akademia Umiejętności
prof. Mirosław Dymarski – Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Andrzej Essen – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
prof. Idesbald Goddeeris – Katolicki Uniwersytet w Leuven
prof. Ľubica Harbuľova – Uniwersytet Preszowski w Preszowie
prof. Naum Kajczew – Uniwersytet Sofijski im. Klimenta Ochrydzkiego
prof. Jan Nemeček – Czeska Akademia Nauk
prof. Katerina Todoroska – Instytut Historii Narodowej w Skopiu