Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Redaktor naczelny: Mirella Korzeniewska-Wiszniewska

Rocznik ukazuje się od 1993 roku nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.
Jest to czasopismo o profilu historyczno-politologiczno-slawistycznym, którego założycielami byli profesorowie: Henryk Batowski, Maria Bobrownicka, Jan Machnik. Publikowane na łamach czasopisma wyniki badań naukowych Autorów są prezentowane i dyskutowane na posiedzeniach Komisji Środkowoeuropejskiej PAU. Posiedzenia odbywają się co miesiąc, od października do czerwca. Ich tematykę oraz profil, wysoki poziom i międzynarodowy charakter czasopisma jest efektem wieloletniej pracy przewodniczącej Komisji Środkowoeuropejskiej, i redaktor naczelnej  periodyku – Ireny Stawowy-Kawki. W 2015 roku ukazał się dwudziesty trzeci tom Prac Komisji Środkowoeuropejskiej. Od numeru dwudziestego czwartego w 2016 roku, zachowując ciągłość prac rocznika, jego tytuł zostanie zmieniony na Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne. Do druku, oprócz tekstów prezentowanych na posiedzeniach komisji Środkowoeuropejskiej PAU, przyjmowane są artykuły polskich i zagranicznych naukowców zajmujących się tematyką środkowoeuropejską i bałkanistyczną.

www.pau.krakow.pl

 

Informujemy, że t. XXXI "Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych" został wydany przy dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki.
 
ISSN 2451-4993
e-ISSN 2543-733X
Punkty MEiN: 2019: 20 | 02.2021: 40 | 12.2021: 70
Właściciel czasopisma:
Polska Akademia Umiejętności