Schedae Informaticae 2018

Redaktor naczelny: Stanisław Migórski
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Bielecki

Schedae Informaticae is an international journal dedicated to computer science and its mathematical foundations. The journal publishes high quality, refereed research papers dealing with the following topics: theoretical computer science, computer science applications, mathematical foundations of computer science, applications of mathematical methods to computer science, computational and numerical mathematics.

ISSN 1732-3916
e-ISSN 2083-8476
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl