Schedae Informaticae

Redaktor naczelny: Stanisław Migórski
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Bielecki

Schedae Informaticae is an international journal dedicated to computer science and its mathematical foundations. The journal publishes high quality, refereed research papers dealing with the following topics: theoretical computer science, computer science applications, mathematical foundations of computer science, applications of mathematical methods to computer science, computational and numerical mathematics.

ISSN 0860-0295
e-ISSN 2083-8476
Punkty MEiN: 20
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma dostępna na www.wuj.pl

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27

Redaktor naczelny: Stanisław Migórski
Zastępca redaktora naczelnego: Andrzej Bielecki
Sekretarz redakcji: Krzysztof Misztal
Opublikowano online: 2018

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Accidental exploration through value predictors

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.009.10414

Adversarial Framing for Image and Video Classification

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.012.10417

Credibility Evaluation in the Context of Event-type Messages from Sensors

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.013.10418

Deep learning-based initialization for object packing

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 9-17
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.001.10406

Evaluating KGR10 Polish Word Embeddings in the Recognition of Temporal Expressions Using BiLSTM-CRF

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.008.10413

Gradient Regularization Improves Accuracy of Discriminative Models

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 31–45
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.003.10408

Image Inpainting with Gradient Attention

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 81–91
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.007.10412

Image Stitching Based on Entropy Minimization

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.010.10415

Improving Utilization of Lexical Knowledge in Natural Language Inference

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27,
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.011.10416

LOSSGRAD: Automatic Learning Rate in Gradient Descent

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 47-57
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.004.10409

On Some Goodness of Fit Tests for Normality Based on the Optimal Transport Distance

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 59-68
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.005.10410

Sliced Generative Models

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 69-79
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.006.10411

Traffic Signal Settings Optimization Using Gradient Descent

Schedae Informaticae, 2018, Volume 27, s. 19-30
Data publikacji online: 2018
DOI 10.4467/20838476SI.18.002.10407