Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Maciej Tomal prof. UJ
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

Increasing the level of internalization of the periodical Scripta Judaica Cracoviensia: Studies in Jewish History, Culture and Religion and maintenance of sharing on the internet – task financed under the agreement no. 678/P-DUN/2019 with funds from the Ministry of Science and Higher Education designed for activities popularizing science.

 
ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19

Redaktor naczelny: dr hab. Maciej Tomal prof. UJ
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Opublikowano online: 2021

Artykuły

Ilość
Sortuj według

The Modernizing Jewish Family as a Negative Role Model in Polish Popular Novels at the Turn of 19th and 20th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 1-14
DOI 10.4467/20843925SJ.21.001.16410

Facing Down the Watershed: The Drama Bay nakht afn altn mark (A Night in the Old Marketplace) by I.L. Peretz as a Carnival Mystery Play

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 15-28
DOI 10.4467/20843925SJ.21.002.16411

“Like Beasts of the Field”: The Poverty and Sanitary Conditions of the East End’s Jewish Immigrants in the Context of British Imperial and Racial Discourse

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 29-42
DOI 10.4467/20843925SJ.21.003.16412

“Childhood Left the Brightest Memories”: Early Years Described in the Autobiographies of Jewish Female Students in the Early 20th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 43-64
DOI 10.4467/20843925SJ.21.004.16413

Karaite Self-Perception: A Study of Two Vilnius Periodicals Karaimskoye Slovo and Myśl Karaimska

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 65-77
DOI 10.4467/20843925SJ.21.005.16414

An Immigrant Novel Revisited: Jean Kwok’s Girl in Translation

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 19, s. 79-92
DOI 10.4467/20843925SJ.21.006.16415