Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Maciej Tomal prof. UJ
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

Increasing the level of internalization of the periodical Scripta Judaica Cracoviensia: Studies in Jewish History, Culture and Religion and maintenance of sharing on the internet – task financed under the agreement no. 678/P-DUN/2019 with funds from the Ministry of Science and Higher Education designed for activities popularizing science.

 
ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Opublikowano online: 2020

PART I : GALICIA AND ITS AFTERMATH

Sortuj według

Development of the Education of Galician Jews at the Turn of the 19th and 20th Centuries as Exemplified by the City of Lviv

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 1–15
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.001.13869

Various Aspects of the Charitable Activity of Jews in Drohobych in the Early 20th Century

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 17–31
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.002.13870

The Consequences of the Lviv Pogrom on November 22–23, 1918, in Light of the Findings and Actions of the Jewish Rescue Committee

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 33–48
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.003.13871

Images and Representations of the Rudnytskyi Family: The Case of Ukrainians in Galicia Between the Wars

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 49–66
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.004.13872

The Concept of “Galicia” in the Discourse of Chwila Newspaper (1919–1939)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 67–84
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.005.13873

The East Galician Zionist Federation and the Polish Governments of 1922–1926

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 85–95
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.006.13874

Between Institutional Antisemitism and Authoritarianism in the Territory of the Former Galicia, 1935–1939: Discussion of the Problem

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 97–104
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.007.13875

Exhibiting Galicia: Problems of Interpretation and Other Reflections on the Permanent Exhibition at the Galicia Jewish Museum in Kraków

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 105–124
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.008.13876

PART II : STUDIES IN POLISH JEWRY

Resources Concerning the History of Polish Jews in Castle Court Records of the 17th and 18th Centuries in the Central State Historical Archives in Kyiv and Lviv

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 127–139
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.009.13877

The Gulag of Poets: The Experience of Exile, Forced Labour Camps, and Wandering in the USSR in the Works of Polish-Yiddish Writers (1939–1949)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 141–161
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.010.13878

“An Unfinished Story”: Genealogy of the Kielce Pogrom Victims (Selected Problems and New Research Possibilities)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 163–188
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.011.13879

Nathalie Skowronek « a la recherche de Max » : Construction litteraire et autometatextualite dans les ouvrages de la 3e generation de la Shoah

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 189-207
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.013.13881

Reviews

Pogrom or Collective Violence Against Jews from a Diversified, Interdisciplinary Research Perspective (Some Initial Notes)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 18, s. 211–216
Data publikacji online: 2020
DOI 10.4467/20843925SJ.20.012.13880