Scripta Judaica Cracoviensia Studia z historii, kultury i religii Żydów

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha

W listopadzie 2000 roku w Uniwersytecie Jagiellońskim powstała, w wyniku przekształcenia Międzywydziałowego Zakładu Historii i Kultury Żydów w Polsce, Katedra Judaistyki, która weszła w skład Wydziału Historycznego. W 2012 roku Katedra została przekształcona w Instytut Judaistyki UJ.

Mając na uwadze rozwój tego nowego kierunku studiów, podjęto decyzję, aby powołać międzynarodowe czasopismo poświęcone głównym aspektom studiów żydowskich.

W periodyku, który ukazuje się jako rocznik, publikowane są zarówno artykuły, jak i recenzje, głównie po angielsku, ale materiały w języku niemieckim i francuskim także są akceptowane.

Increasing the level of internalization of the periodical Scripta Judaica Cracoviensia: Studies in Jewish History, Culture and Religion and maintenance of sharing on the internet – task financed under the agreement no. 678/P-DUN/2019 with funds from the Ministry of Science and Higher Education designed for activities popularizing science.

 
ISSN 1733-5760
e-ISSN 2084-3925
Punkty MEiN: 40
Właściciel czasopisma:
Uniwersytet Jagielloński

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.

Wersja papierowa czasopisma

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17

Redaktor naczelny: dr hab. Michał Galas
Sekretarz redakcji: dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
Opublikowano online: 2019

Celebrating the 70th Anniversary of the State of Israel

Sortuj według

The Image of the Fragile Ashkenazi Jew

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 1-8
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.001.12224

From Altneuland to Neuland. Re-Interpretation of Jewish/Israeli Identity in Modern Hebrew Literature

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 9-14
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.002.12225

The Sinai Peninsula and the Golan Heights: Their Political, Geographic, and Security Value, and Cruciality to Israeli Security

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 15-26
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.003.12226

70 Years After the Declaration of Independence – Is There a Coherent Immigration Policy in Israel?

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 27-42
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.004.12227

Hebrew Proficiency Certification According to the Common European Framework of Reference for Languages – An Educational Challenge

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 43-48
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.005.12228

Studies in Jewish History and Culture

Economic Structure and Key Partnerships of Vilnius Jews from the Second Half of the 17th Century to the End of the 18th

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 51-68
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.006.12229

Romantic Afterlives: Heinrich Heine’s “Deutschland. Ein Wintermärchen” in Yiddish Translations

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 69-78
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.007.12230

The Attitude of the Union of Jews Participants of Combat for Polish Independence Towards the Manifestations of Antisemitism in Second Polish Republic

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 79-94
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.008.12231

Michał Borwicz in Kraków from 1911 to 1939. Introduction to the Issue

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 95-104
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.009.12232

The Jewish Autonomous Oblast in the USSR in the Documents of the British Foreign Office (1952–1958)

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 105-120
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.010.12233

Ailleurs plutôt que nulle part. L’image de la Pologne et des Polonais goyim dans les textes d’immigrés Juifs d’origine polonaise et de leurs descendants en Belgique francophone

Scripta Judaica Cracoviensia, Volume 17, s. 121-147
Data publikacji online: 2019
DOI 10.4467/20843925SJ.19.011.12234