Es gibt keine Flucht vor den eigenen Wurzeln. Biographische Erzählung von Hela Fisher vor dem Hintergrund der Rückkehr zum Geburtsort und zu den eigenen Wurzeln

Monika Stępień

Abstrakt
References

Czermińska, M. (2000): Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyzwanie, Kraków.

Czyżewski, M., Piotrowski, A., Rokuszewska-Pawełek, A. (Hrg.) (1996): Biografia a tożsamość narodowa, Łódź.

Famulska-Ciesielska, K. (2008): Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Tożsamość w literaturze polskiej w Izraelu, Toruń.

Fisher, H., Nie ma ucieczki od korzeni I, in: Plotkies 30.

Fisher, H., Nie ma ucieczki od korzeni II, in: Plotkies 31.

Fisher, H., Nie ma ucieczki od korzeni IIII, in: Plotkies 32.

Hajduk, E. (2001): Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Warszawa.

Kaźmierska, K. (2008): Biografia i pamięć. Na przykładzie pokoleniowego doświadczenia ocalonych z Zagłady, Kraków.

Maruszewski, T. (2005): Pamięć autobiograficzna, Gdańsk.

Nowicka, E., Firouzbakhch, H. (Hrg.) (2000): Homecoming. An Anthropology of Return Migrations, Kraków.

Szlachcicowa, I. (Hrg.) (2003): Biografia i tożsamość, Wrocław.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.