David M. Jacobson & Nikos Kokkinos (eds.), Herod and Augustus. Papers Presented at the IJS Conference, 21st–23rd June 2005 (IJS Studies in Judaica – 6), Brill, Leiden–Boston 2009, pp. 502, b/w ill. ISSN 1570-1581, ISBN 978-90-04-16546-5

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.