The Jewish Question in Wiadomości Literackie (1924–1939)

Jolanta Kruszniewska

Abstrakt

Being one of the leading cultural and literary periodicals, Wiadomości Literackie [“Literary News”] played an important role in shaping the literary tastes of members of the Polish intelligentsia, and was a peculiar institution in literary life itself. The primary goal assumed by the journal was to elevate the level of Polish culture and literature and to present the most recent phenomena of European culture to its readers. Starting from the first issue published on January 6, 1924, the weekly declared war on any phenomena that its editors considered parochial. It would have certain, significant consequences in the future, especially in relation to the Jewish issues presented by the periodical. The publisher’s brochure announcing the first issue of the periodical was published in December 1923, and contained an outline of Wiadomości Literackie. The weekly was addressed to a wide readership, which was meant to trigger free discussion on matters of Polish literary life, lead to its growth and stimulate the newborn movements in art. The periodical was meant to present reliable information and objective evaluation of various phenomena

References

Index of Contents of Wiadomości Literackie 1924–1939

Błoński, J. (1996): Autoportret żydowski, in: Biedni Polacy patrzą na getto, Kraków: 58–117.

Dybciak, K. (1995): Redaktor Grydz, Plus-Minus (supplement to Rzeczpospolita): 12 (114), 1. Kowalczykowa, A. (1981): Programy i spory literackie w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa.

Koźniewski, K. (1976): Zabawa w Wiadomości Literackie, in: Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych, Warszawa: 13–114.

Krassowska, S. (1996): U braci aleksjanów, in: M.A. Suproniuk (ed.), “Wiadomości” i okolice, vol. II, Toruń.

Landau-Czajka, A. (1998): W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce polskiej lat 1933–1939, Warszawa.

Makowiecki, A.Z. (1998): “Wiadomości Literackie”, in: A. Brodzka (ed.), Słownik literatury XX wieku, Wrocław: 1176–1176.

Opalska, M. (1990): Wiadomości Literackie – dyskusje nad kwestią żydowską (1924–1939), Przegląd Humanistyczny: 10, 75–88.

Paczkowski, A. (1972): Prasa Drugiej Rzeczpospolitej 1918–1939, Warszawa.

Prokop-Janiec, E. (1992): Międzywojenna literatura polsko-żydowska jako zjawisko kulturowe i artystyczne, Kraków.

Pytasz, M. (1985): Kwestia żydowska i jej konteksty w Kronikach tygodniowych Antoniego Słonimskiego, in: I. Opacki, T. Stępień (eds.), Studia skamandryckie i inne, Katowice: 32–46.

Sandauer, A. (1982): O sytuacji pisarza pochodzenia żydowskiego, Warszawa. Stradecki, J. (1977): W kręgu Skamandra, Warszawa.

Szawerdo, E. (2004): “Nyugat” na Węgrzech – “Wiadomości Literackie” w Polsce, Warszawa. Zipold-Metterkowa, G. (1984): Hitler i faszyzm na łamach “Wiadomości Literackich”, Sobótka 2: 337–347.

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.