Zuleika Rodgers, Margaret Daly-Denton, Anne Fitzpatric McKinley (eds.), A Wandering Galilean: Essays in Honour of Seán Freyne, (Supplements to the Journal for the Study of Judaism – 132), Brill, Leiden–Boston 2009, pp. 619, b/w ill. (ISBN 978-90-04-17355-2)

Edward Dąbrowa

Abstrakt

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.