Activité de la loge cracovienne « Solidarność » dans le domaine de la culture musicale juive dans l’entre-deux-guerres

Sylwia Jakubczyk-Ślęczka

Abstrakt

The article is focused on the involvement of Kraków’s lodge B’nei B’rith (Solidarity) in local Jewish musical life in the interwar period. On the basis of information contained in documents preserved in State Archive in Kraków we may conclude that the activity of the most outstanding Jewish musical institutions would not have been possible without financial support of Solidarity. However, it seems to be the expectation of the lodge that all musicians and groups supported by B’nei B’rith had to derive from the environment of the progressive Jews and were also involved in the promotion of the new ‘Hebrew music’. There are no doubts that both of these features of the lodge Solidarity’s activity had a profound influence on the shape of Jewish musical life in the interwar Kraków.

Słowa kluczowe: Jewish musical life, the B’nei B’rith lodge, Kraków, XX century
References

Czajecka, B. (1994): Archiwum Związku Żydowskich Stowarzyszeń Humanitarnych „B’nai B’rith” w Krakowie (1892–1938), Kraków.

Jakubczyk, S. (2010): Kultura muzyczna Żydów krakowskich w okresie międzywojennym 1918–1939 w świetle materiałów zawartych w „Nowym Dzienniku”, praca magisterska, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Proszyk, J. (2009): Żydowskie Stowarzyszenie Humanitarne B’nai B’rith „Austria-Ezra” w Bielsku (1889–1938), [dans :] K. Pilarczyk (réd.), Studia Judaica, no 1–2: 167–206.

Wójtowicz, N. (2007): Żydowski Niezależny Zakon „Synów Przymierza” B’nai B’rith podczas kampanii antymasońskiej 1938 roku, [dans :] Almanach Historyczny, no 9: 148.

B’nai B’rith Roots, [disponible sur :] http://www.bnaibrith.org/about_us/bbi_roots.cfm [À la date du 16 janvier 2012]

Czasopismo ukazuje się w sposób ciągły on-line.
Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna.